Oudere man met persoonlijk begeleider op duofiets

Zet jouw ervaringscertificaat om naar een mbo-diploma

Procedure Vrijstellen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC)

Heb jij een ervaringscertificaat behaald voor een Welzijnsopleiding bij een erkende EVC-aanbieder en wil je dit omzetten naar een erkend mbo-diploma? Wij bieden je de mogelijkheid om op basis van jouw ervaringscertificaat een mbo-diploma te behalen. 

In schooljaar 2023-2024 kan je de procedure doorlopen voor de opleidingen: 

 • 25478 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 
 • 25779 Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

 

Hoe ziet de procedure Vrijstellen op basis van EVC eruit?

 1. Je meldt je aan en ontvangt de informatie over hoe je kunt aantonen over voldoende werkervaring te beschikken.
 2. De opleiding controleert de door jou aangeleverde informatie, neemt eventueel contact op met referenten en beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden om de procedure te vervolgen.
 3. Als je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een factuur voor het starttarief van de procedure van €600,-. 
 4. Na betaling wordt je ingeschreven in de opleiding.
 5. Je vraagt vrijstelling aan voor examens en stuurt hierbij de gevraagde bewijsstukken mee, volgens de instructies die je hebt ontvangen.
 6. De examencommissie beoordeelt op basis van de aangeleverde bewijsstukken of je in aanmerking komt voor vrijstelling van examinering. Hierbij zijn 3 uitkomsten mogelijk:
  1. Je krijgt voor alle examenonderdelen vrijstelling en de opleiding vraagt jouw diploma aan. 
  2. Je krijgt vrijstelling voor een deel van de examens. Voor de examens die je nog moet afleggen, ontvang je een factuur. Na betaling plant de opleiding (in overleg) de nog af te leggen examens in. Als je alle examens hebt behaald, vraagt de opleiding jouw diploma aan.
  3. Je krijgt vrijstelling voor een deel van de examens, maar moet ook nog onderwijs volgen. Voor de examens die je nog moet afleggen en het te volgen onderwijs ontvang je een factuur. Na betaling plant de opleiding (in overleg) het te volgen onderwijs en de nog af te leggen examens in. Als je alle examens hebt behaald, vraagt de opleiding jouw diploma aan.
 7. Je behaalde mbo-diploma wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO en is daarmee officieel erkend binnen Nederland.

De doorlooptijd van de volledige procedure varieert en kan enkele maanden in beslag nemen.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze procedure moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een ervaringscertificaat behaald bij een erkend EVC-bureau dat geregistreerd is bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Je kunt dit checken op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC en/of van Ervaringscertificaat.
 • Het ervaringscertificaat is niet ouder dan 3 jaar. Oudere certificaten kunnen we helaas niet in behandeling nemen.
 • Je kunt aan de hand van bewijsstukken, zoals arbeidscontracten en een actueel cv, aantonen dat je minimaal 3.500 uur recente werkervaring hebt die aansluit bij de richting van je ervaringscertificaat.

 

Kosten

Het starttarief voor deze procedure is € 600,-. Als je voor het behalen van het mbo-diploma nog examens af moet leggen of onderwijs moet volgen, gelden hier aanvullende kosten voor. Deze kosten zijn afhankelijk van welke examens je moet afleggen en of je ook nog onderwijs moet volgen.

Examens Kosten per examen
Nederlands 3F Centraal Examen Lezen/luisteren€ 25,-
Nederlands 3F Schrijven€ 85,-
Nederlands 3F Spreken & Gesprekken€ 135,-
Engels Centraal Examen Lezen/luisteren B1€ 25,-
Engels Schrijven A2€ 85,-
Engels Spreken & Gesprekken A2€ 135,-
Instellingsexamen CE rekenen 3F (crebo 25478) of€ 75,-
Instellingsexamen rekenen mbo-niveau 4 (crebo 25779)€ 85, -
Keuzedelenafhankelijk van keuzedeel

 

Aanmelden

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je jouw ervaringscertificaat omzetten naar een mbo-diploma? Meld je aan om de procedure te starten

Wil je meer informatie over deze procedure?