Welzijn College

Knap Lastig 4-12

  • Niveau 3
  • Volwassenenonderwijs

Beter omgaan met opvallend gedrag

De training Knap Lastig bestaat uit 6 lesdagen van 3 uur en richt zich op pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso) en andere professionals die met jonge kinderen werken.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0,5-1 jaar

Startdatum

Op aanvraag

Kosten

€ 3.925,-, zie onder

Vooropleiding

PMK niveau 3, zie onder

Resultaat

  • Bewijs van deelname

Inhoud training

Pedagogisch medewerkers komen in hun werk soms ‘lastig’ gedrag tegen. Het kan helpen om naar de situatie te kijken door de ogen van het kind. Tijdens de training Knap lastig krijgen deelnemers handvatten aangereikt om beter met opvallend gedrag om te gaan. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De invloed die de pedagogisch medewerker kan hebben op lastig en knap lastig gedrag
  • Het belang van een positieve benadering en een één-op-één-vertrouwensrelatie
  • Het onderscheid tussen normaal, gewoon lastig en knap lastig gedrag
  • De oorzaken van knap lastig gedrag (andere werking hersenen, aanleg, omgeving)
  • De beleving van de omgeving door het kind en de behoeften die het kind heeft

In overleg kan video-interactiebegeleiding (VIB) worden ingepast. Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers zich bewust van de invloed die ze hebben met hun houding ten opzichte van opvallend gedrag. Ook wordt geleerd hoe ze effectiever kunnen communiceren met zowel kinderen als ouders.

De studiebelasting is 28 uur inclusief zelfstudie.

Voor wie is deze training?

Deze training is geschikt voor medewerkers in de bso en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Kosten

€ 3.900,- exclusief lesmateriaal a € 25,- per deelnemer.