Ervaringsdeskundige in de klas

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg met Ervaringsdeskundigheid

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

De ervaringsdeskundige als vertaler tussen leefwereld en systeemwereld

Wil je als ervaringsdeskundige begeleider aan de slag? Een ervaringsdeskundige in zorg of welzijn is een professional die eigen ervaringen heeft met ernstig ontwrichtende levenservaringen en het herstellen daarvan. Vanuit deze ervaring kent de ervaringsdeskundige professional het herstelproces van binnenuit en weet hoe complex en individueel herstelprocessen zijn. En kan als vertaler fungeren tussen de leefwereld en de systeemwereld.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

2-2,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Lestijd

09:00 – 17:00 uur

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding

Als ervaringsdeskundige zet je jouw eigen ingrijpende levenservaringen op professionele wijze in om cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang te ondersteunen.

In de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid staan de volgende kerntaken centraal:

 • Ondersteuning bij inrichting individuele herstelprocessen.
 • Inrichting van herstelondersteunende zorg.
 • Bevorderen van emancipatie en van maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen.
 • Daarbij werkt u samen in een team en fungeert als schakel tussen cliënt, familie en andere hulpverleners.

Leerdoelen van de opleiding

Basisdeel

 • Je inventariseert de vraag naar sociaal werk
 • Je ontwikkelt een aanpak
 • Je versterkt het sociale netwerk
 • Je ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
 • Je zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
 • Je evalueert de aanpak
 • Je voert het beleid uit
 • Je voert administratieve taken uit
 • Je werkt aan professionele ontwikkeling
 • Je werkt aan kwaliteit

Hoe ga ik dit leren?

Je gaat één dag per week naar school en werkt de rest van de week bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basis- en profieldeel waarbij je werkt aan vakinhoudelijke vakken
 • Generieke vakken (Nederlands, loopbaan en burgerschap en rekenen)
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (BPV)

Keuzedelen

 • K034 Ervaringsdeskundigheid. Dit keuzedeel wordt verweven door de hele opleiding.

BPV / leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig van 16 tot 24 uur per week bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang.

Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over VMBO GL/TL of afgeronde Mbo-opleiding in een andere richting
 • Je hebt zelf te maken gehad met ingrijpende levenservaringen binnen de GGZ, maatschappelijke opvang, armoede, verslaving of huiselijk geweld.
 • Je beschikt over een baan bij een erkend leerbedrijf
 • Je beschikt over een laptop en internet

Start opleiding

De startdatum, lesdag en lestijden worden gepland bij voldoende deelnemers. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer twee jaar en omvat per jaar 36 lesdagen van zes lesuren. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie en praktijk van minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (25779) of Sociaal werk (25615)

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan je doorstromen naar de hbo-opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening of Maatschappelijk werk en dienstverlening.

Meer weten?

Ben je als student geïnteresseerd in deze opleiding, neem dan een kijkje op de website van het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn Utrecht. Hier staat uitgebreide informatie over deze opleiding.

Om je aan te melden voor deze opleiding, kun je terecht bij een van de instellingen die aangesloten zijn bij het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn Utrecht. Wil je deze opleiding volgen en is jouw werkgever niet aangesloten bij het Platform? Neem contact met ons op via @email, er zijn ook enkele plekken voor medewerkers buiten de regio.