Pedagogisch medewerker met peuter op een kinderdagverblijf

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, niveau 3

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Deze opleiding kan je ook als versnelde opleiding (1 - 1,5 jaar) volgen.

Begeleiden van groepen kinderen

Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang. Dit kunnen baby’s, peuters of schoolkinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Je zorgt dat de kinderen zich daar veilig en geborgen voelen en begeleidt de kinderen bij creatieve, muzikale of bewegingsactiviteiten.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

2-2,5 jaar

Kosten

€ 624,-

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

08.30 en 16.30 uur

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3

Je leert alles wat je moet kennen en kunnen om een pedagogisch medewerker in de kinderopvang te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Dat betekent dat je onder andere leert hoe het werkt in de dagelijkse opvang, wat je doet bij de persoonlijke verzorging van kinderen en hoe je ontwikkelingsgerichte activiteiten organiseert.

Leerdoelen van de opleiding

 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Je inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel- en leeromgeving
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • Je evalueert eigen werkzaamheden
 • Je werkt aan eigen professionele ontwikkeling
 • Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Hoe ga ik dit leren?

Je gaat één dag per week naar school en werkt de rest van de week als medewerker bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, BSO of VVE-locatie onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basis- en profieldeel waarbij je werkt aan beroepsthema’s zoals persoonlijke verzorging bieden en communicatie met ouders
 • Generieke vakken (Nederlands, loopbaan en burgerschap en rekenen)
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (BPV)

Keuzedelen

 • K0793 BSO 4 tot 8 jaar
 • K0152 Expressief talent
 • K0879 Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar

BPV / leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de richting BSO heb je een contract van 15 uur per week nodig; voor de richting Kinderopvang is dit 20 uur.

Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over minimaal diploma MBO niveau 2, VMBO kader /GL /TL.
 • Je beschikt over een baan bij een erkend leerbedrijf
 • Je beschikt over een laptop en internet

Start opleiding

De startdatum en lesdag worden gepland bij voldoende deelnemers. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer twee jaar en omvat 80 lesdagen van zes lesuren. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie en praktijk (werkend leren) van minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (mbo-niveau 3).

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan de medewerker doorstromen naar de kopopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (mbo-niveau 4)

Opleidingskosten

€ 624,- per medewerker (wettelijk verplicht cursusgeld) exclusief lesmateriaal. Het wettelijk verplicht cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer weten?

Voor particulieren
Voor meer informatie of praktische vragen, kun je terecht bij Projectbureau Bedrijfsopleidingen. Wij helpen je graag!

Voor werkgevers
Ben je werkgever en wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van de onderstaande accountmanagers. Wij kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven!