Een onderwijsassistent helpt leerlingen in het basisonderwijs.

Onderwijsassistent - bbl

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Ondersteunen bij het lesgeven

Als onderwijsassistent lever je een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in het basis-, voortgezet, of speciaal onderwijs. Je helpt kinderen bij hun schooltaken én ondersteunt de leerkracht in het lesgeven, de communicatie met ouders en voorbereiding van lessen.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

2-2,5 jaar

Crebonummer en naam

 • 25698 Onderwijsassistent

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding Onderwijsassistent

Je leert hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen en hoe je hier aan kunt bijdragen met goed onderwijs. Op school en natuurlijk in de praktijk. Want een goede onderwijsassistent word je door het onderwijs te ervaren. Zo leer je samenwerken in een onderwijsteam en bouw je ervaring op in overleggen met collega's. 

Leerdoelen van de opleiding

Basisdeel

 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Je inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • Je evalueert eigen werkzaamheden
 • Je werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Profieldeel

 • Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • Je bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • Je voert leeractiviteiten uit
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Je biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • Je voert praktische werkzaamheden uit
 • Je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • Je organiseert (mede) organisatie brede activiteiten

Hoe ga ik dit leren?

Je gaat één dag per week naar school en werkt de rest van de week als onderwijsassistent onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basis- en profieldeel waarbij je werkt aan vakinhoudelijke vakken zoals pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. 
 • Generieke vakken (Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen)
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (BPV)

Keuzedelen

 • K0152 Expressief talent
 • K0125 Voorbereiding HBO
 • K0974 Voorbereiding pabo
 • K0897 Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

BPV / leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de richting onderwijsassistent heb je een contract van 20 uur per week nodig.

Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over minimaal een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een diploma mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar.
 • Je beschikt over een baan bij een erkend leerbedrijf.
 • Je beschikt over een laptop en internet.

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer twee jaar en omvat 80 lesdagen van zes lesuren. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie en praktijk (werkend) leren van minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Onderwijsassistent (mbo-niveau 4).

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kun je doorstromen naar het hbo, denk aan pabo, social work, pedagogiek en verschillende lerarenopleidingen.