Pedagogisch medewerker met kinderen op een kinderdagverblijf

Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 4

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Deze opleiding kan je ook als versnelde opleiding (1 - 1,5 jaar) volgen.

Begeleiden van kinderen bij activiteiten

Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang. Dit kunnen baby’s, peuters of schoolkinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Je zorgt dat de kinderen zich daar veilig en geborgen voelen en begeleidt de kinderen bij creatieve, muzikale of bewegingsactiviteiten.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

2-2,5 jaar

Startdatum

Zie onder

Kosten

€ 624,-

Vooropleiding

Zie onder

Lestijd

08.30 en 16.30 uur

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 4

Je leert alles wat je moet kennen en kunnen om een gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Dat betekent dat je onder andere leert hoe het werkt in de dagelijkse opvang, de ontwikkeling van kinderen stimuleert, contact hebt met ouders, maar ook een rol speelt bij het organiseren van werkzaamheden.

Leerdoelen van de opleiding

Basisdeel

 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Je inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel- en leeromgeving
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • Je evalueert eigen werkzaamheden
 • Je werkt aan eigen professionele ontwikkeling
 • Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Profieldeel

 • Je communiceert met ouders/vervangende opvoeders en deelt kennis en inzichten
 • Je stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • Je maakt een ontwikkelplan
 • Je voert het ontwikkelplan uit
 • Je biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • Je schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Je voert coördinerende, beleidsondersteunende en beheertaken uit

Hoe ga ik dit leren?

Je gaat één dag per week naar school en werkt de rest van de week als medewerker bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, BSO of VVE-locatie onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basis- en profieldeel waarbij je werkt aan beroepsthema’s zoals Pedagogisch klimaat en het aanbieden van activiteiten
 • Generieke vakken (Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen)
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (BPV)

Keuzedelen

 • K0611 BSO 8 tot 12 jaar
 • K0152 Expressief talent

BPV / leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de richting BSO heb je een contract van 16 uur per week nodig; voor de richting Kinderopvang is dit 20 uur.

Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over minimaal diploma MBO niveau 2, VMBO kader /GL /TL.
 • Je beschikt over een baan bij een erkend leerbedrijf
 • Je beschikt over een laptop en internet

Start opleiding

De startdatum en lesdag worden gepland bij voldoende deelnemers. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer twee jaar en omvat 80 lesdagen van zes lesuren. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie en praktijk (werkend leren) van minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (mbo-niveau 4).

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kun je doorstromen naar een verwante hbo-opleiding bijvoorbeeld Pedagogisch Educatief Medewerker, Mens en Maatschappij of een docentopleiding.

Opleidingskosten

€ 624,- per medewerker (wettelijk verplicht cursusgeld) exclusief lesmateriaal. 

Meer weten?

Voor particulieren
Voor meer informatie of praktische vragen, kun je terecht bij Projectbureau Bedrijfsopleidingen. Wij helpen je graag!

Voor werkgevers
Ben je werkgever en wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van de onderstaande accountmanagers. Wij kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven!