Pedagogisch medewerker met baby

Keuzedeel Werken met Baby's (K1270)

  • Keuzedeel
  • Volwassenenonderwijs

Professioneel begeleiding bieden aan baby's

Binnen de kinderopvang worden baby’s opgevangen met de grootst mogelijke zorg; aandacht bij het verschonen, in alle rust op schoot voeden, oogcontact, zacht praten, echte aandacht voor de baby. Professionele pedagogisch medewerkers houden de signalen van de baby goed in de gaten, benoemen wat ze doen en zorgen voor rust op de groep. Tijdens dit keuzedeel leren pedagogisch medewerkers hoe ze op professionele wijze begeleiding bieden aan deze specifieke groep.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Keuzedeel

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

€ 6.650,- per groep

Lestijden

09.00 - 12.00 uur

Resultaat

  • MBO-certificaat

Inhoud keuzedeel Werken met Baby’s

Het keuzedeel biedt werkende pedagogisch medewerkers (pm'ers) verdieping in de kennis over deze specifieke leeftijdsgroep. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de zorg en de emotionele ondersteuning van de baby door de gemiddelde pedagogisch medewerker op de babygroep wel goed is, maar dat de educatieve interactievaardigheden (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van onderlinge interacties) - met de nieuwe inzichten uit recent onderzoek - nog voor verbetering vatbaar zijn. Baby’s hebben een specifieke begeleiding nodig, daarom leer je meer over de aspecten pedagogiek, ontwikkeling en zorg gericht op baby’s (leeftijdscategorie van 0 tot 2 jaar).  

Leerdoelen van het keuzedeel

  • Je hebt vakkennis en vaardigheden op het gebied van non- en preverbaal communiceren
  • Je hebt vakkennis en vaardigheden op het gebied van lichaamsverzorging
  • Je hebt vakkennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkelingsgerichte activiteiten

Hoe ga ik dit leren?

Het keuzedeel duurt 8 keer 3 uur en is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers die hun kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met baby’s verder willen ontwikkelen en (gedeeltelijk) werken op een babygroep of een verticale groep. De training is praktisch van opzet, de theorie wordt op school besproken en in de praktijk toegepast. 

De studiebelasting is 36-50 uur. Naast de 8 bijeenkomsten werken de medewerkers zelfstandig aan een portfolio met opdrachten die deels ook in de praktijk worden uitgevoerd. Dit keuzedeel wordt afgerond met een praktijkexamen.

Toelatingseisen

  • Je beschikt over een baan bij een erkend leerbedrijf.
  • Je werkt gedurende de opleiding op een kinderverblijf met baby's. 
  • Je beschikt over een laptop en internet.

Start opleiding

De startdatum en lesdag worden gepland bij voldoende deelnemers. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Opleidingsduur

Het keuzedeel omvat 8 lesdagen van 3 uur. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer 1 uur zelfstudie per lesdag.

Certificaat

Het keuzedeel leidt op voor het certificaat Werken met baby’s.

De wet IKK heeft aanvullende scholingseisen voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken. Door het behalen van dit certificaat voldoe je aan de nieuwe eisen. Iedere pedagogisch medewerker die met baby’s werkt moet vóór 2025 bijgeschoold zijn.

Opleidingskosten

€ 6.650,- per groep, exclusief locatiekosten en reiskosten trainer. De groep bevat minimaal 8, maximaal 14 personen.