Pedagogisch medewerker met baby

Keuzedeel Werken met Baby's (K1270)

  • Keuzedeel
  • Volwassenenonderwijs

Professioneel begeleiding bieden aan baby's

Binnen de kinderopvang worden baby’s opgevangen met de grootst mogelijke zorg; aandacht bij het verschonen, in alle rust op schoot voeden, oogcontact, zacht praten, echte aandacht voor de baby. Professionele pedagogisch medewerkers houden de signalen van de baby goed in de gaten, benoemen wat ze doen en zorgen voor rust op de groep. 

Tijdens dit keuzedeel leren pedagogisch medewerkers hoe ze op professionele wijze begeleiding bieden aan deze specifieke groep. Het is geschikt voor medewerkers die (gedeeltelijk) werken op een babygroep of een verticale groep.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Keuzedeel

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

€ 6.650,- per groep

Lestijden

09.00 - 12.00 uur

Resultaat

  • MBO-certificaat

Inhoud keuzedeel Werken met Baby’s

Baby’s hebben een specifieke begeleiding nodig en daarom is het belangrijk om meer te leren over de aspecten pedagogiek, ontwikkeling en zorg gericht op baby’s (leeftijdscategorie van 0 tot 2 jaar).  

Dit keuzedeel biedt verdieping in de kennis over deze specifieke leeftijdsgroep. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de zorg en de emotionele ondersteuning van de baby door de gemiddelde pedagogisch medewerker op de babygroep wel goed is, maar dat de educatieve interactievaardigheden (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van onderlinge interacties) nog voor verbetering vatbaar zijn. 

De training is praktisch van opzet, de theorie wordt op school besproken en in de praktijk toegepast. Naast de 8 bijeenkomsten werken de medewerkers zelfstandig aan een portfolio met opdrachten die deels ook in de praktijk worden uitgevoerd. Dit keuzedeel wordt afgerond met een praktijkexamen.

Leerdoelen 

  • Je hebt vakkennis en vaardigheden op het gebied van non- en preverbaal communiceren
  • Je hebt vakkennis en vaardigheden op het gebied van lichaamsverzorging
  • Je hebt vakkennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkelingsgerichte activiteiten

Toelatingseisen

  • Beschikking over een baan bij een erkend leerbedrijf.
  • Een baan op een kinderverblijf met baby's (tijdens de cursus). 
  • Beschikt over een laptop en internet.

Start opleiding

De startdatum en lesdag worden gepland bij voldoende deelnemers. 

Opleidingsduur

Het keuzedeel bestaat uit 8 lesdagen van 3 uur. Daarnaast is ongeveer 1 uur zelfstudie per lesdag nodig. De studiebelasting komt daarmee op ongeveer 36-50 uur. 

Certificaat

Het keuzedeel leidt op voor het certificaat Werken met baby’s. De wet IKK heeft aanvullende scholingseisen voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken. Door het behalen van dit certificaat voldoe je aan de nieuwe eisen. Iedere pedagogisch medewerker die met baby’s werkt moet vóór 2025 bijgeschoold zijn.

Opleidingskosten

€ 6.650,- per groep, exclusief locatiekosten en reiskosten trainer. De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.