Leesbevordering in het basisonderwijs

Specialist leesbevordering 0-12 jaar (K0879)

 • Cursus
 • Volwassenenonderwijs

Stimuleren van leesplezier en leesvaardigheid

Het is van groot belang om leesplezier en leesvaardigheid van jongs af aan te stimuleren. Kinderen die van jongs af aan in een talige omgeving met een ruim boekenaanbod zijn opgegroeid en die veel zijn voorgelezen, hebben een grote voorsprong tijdens hun gehele schoolloopbaan. Het is daarom van groot belang om leesplezier en leesvaardigheid van jongs af aan te stimuleren. 

Deze basiscursus is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, VVE-medewerkers, bibliotheekmedewerkers en leerkrachten die zich in willen zetten om het leesplezier te stimuleren

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Cursus

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

In overleg

Resultaat

 • MBO-certificaat

Inhoud cursus Specialist leesbevordering 0-12 jaar (K0879)

“Leesbevordering vraagt om professionals die met passie de rijkdom van het lezen kunnen overbrengen en die lezers het juiste boek op het juiste moment aanbieden.”

Wie met plezier leest wordt beter in lezen. En wie goed is in lezen, vindt lezen ook leuker.  Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede basis voor hun (latere) leesvaardigheid. 

Tijdens deze basiscursus, ontwikkeld door Stichting Lezen en ROC Midden Nederland, leren professionals in de kinderopvang en het onderwijs hoe ze leesbevordering kunnen vormgeven. De cursus, bestaande uit 6 bijeenkomsten, wordt afgerond met een officieel mbo-certificaat. 

Leerdoelen

 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van leesbevorderingsbeleid en realiseert randvoorwaarden
 • Je voert projecten voor leesbevordering uit

Inhoud 

De expert-docent leesbevordering legt nut en noodzaak van lezen uit.  De deelnemers krijgen handvatten om leesbevordering vorm te geven in beleid én activiteiten. Zo krijgt leesbevordering handen en voeten.

De volgende onderwerpen komt o.a. aan bod: 

 • Het belang van leesplezier voor de taalontwikkeling van kinderen
 • Taal- en leesontwikkeling van 0-12 jaar
 • De doorgaande leeslijn (Boekstart, de Bibliotheek op School, het Voorleesplan)
 • Boekenaanbod en leesomgeving
 • Interactief voorlezen, werkvormen rondom boeken en verhalen
 • Campagnes en het netwerk van de specialist leesbevordering

Daarnaast werk je aan praktijkopdrachten en een eindopdracht.

Lesmateriaal

 • Cursusboek Specialist Leesbevordering
 • Boek ‘Voorlezen gaat zo’

Toelatingseisen

 • Mbo+ werk- en denkniveau.
 • Relevante werkervaring in het werken met kinderen.
 • Beschikking over een laptop en internet.

Start cursus

De startdatum, lesdag en lestijden worden gepland bij voldoende deelnemers.  De deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd. 

Locatie

De lessen vinden plaats in Amersfoort of Nieuwegein, de exacte locatie is nog niet bekend. 

Opleidingsduur

De cursus duurt ongeveer 6 maanden en bestaat uit 6 lesdagen van 3 lesuren. Daarnaast vraagt elke lesdag ook zelfstudie. 

Certificaat

Na het behalen van deze cursus ontvangen de deelnemers het mbo-certificaat ‘Specialist leesbevordering 0-12 jaar’ (K0879). Met dit certificaat heb je recht op vrijstelling voor een keuzedeel van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent.