Blij kinderen op de basisschool

Keuzedeel Didactische Ondersteuning Basisonderwijs (K1155)

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Pedagogiek en didactiek

In de regio Midden-Nederland groeit de belangstelling voor integrale kindcentra en brede scholen. Ze bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12 jarigen vanuit een gemeenschappelijke visie. Bij een brede school zijn kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook welzijn en vrije tijd fysiek samengevoegd. Integrale kindcentra gaan nog een stap verder en werken met een integraal ontwikkelingscurriculum op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd voor 0-13-jarigen. Zij hebben behoefte aan breed opgeleide medewerkers die beschikken over pedagogische én didactische vaardigheden.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Locatie

Zie onder

Resultaat

  • MBO-certificaat

Inhoud keuzedeel Didactische Ondersteuning Basisonderwijs

Ben je een pedagogisch medewerker die werkzaam is in integrale kindcentra of brede scholen die zich wil verbreden op didactisch gebied? Na het volgen van dit keuzedeel ben je als pedagogisch professional inzetbaar als onderwijsondersteuner. Je werkt tijdens de lessen en in de praktijk aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van (speel-)leeractiviteiten voor 0-13 jarigen.

Leerdoelen

  • Je kunt de uitvoering van (speel-)leeractiviteiten voorbereiden
  • Je kunt (speel-)leeractiviteiten uitvoeren
  • Je kunt (speel)leeractiviteiten evalueren

Hoe ga ik dit leren?

Het keuzedeel bestaat uit acht fysieke bijeenkomsten en acht online momenten van één uur.

Toelatingseisen

  • Je beschikt over minimaal diploma MBO-niveau 4
  • Je beschikt over een goede beheersing van Nederlandse taal (3F niveau)
  • Je beschikt over een BPV- of werkplek pedagogisch medewerker
  • Je beschikt over een laptop en internet

Start opleiding

De startdatum en lesdag worden gepland bij voldoende deelnemers. De minimale groepsgrootte is tien deelnemers. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Lestijden

De lestijden worden in overleg afgesproken.

Locatie

De lessen vinden plaats in Amersfoort of Nieuwegein, de locatie wordt nader bepaald.

Opleidingsduur

Het keuzedeel duurt ongeveer negen weken en omvat acht lesdagen van drie lesuren en acht online momenten van één lesuur. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie van ongeveer één uur per bijeenkomst.

Certificaat

Na het behalen van dit keuzedeel ontvang je het mbo-certificaat ‘Didactische ondersteuning basisonderwijs’. Met dit certificaat heb je recht op vrijstelling voor een keuzedeel van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van het certificaat kun je dit inbrengen voor vrijstelling in de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.