Blij kinderen op de basisschool

Keuzedeel Didactische Ondersteuning Basisonderwijs (K1155)

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Pedagogiek en didactiek

Dit keuzedeel is voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in integrale kindcentra of brede scholen en die zich wil verbreden op didactisch gebied. Na het volgen van dit keuzedeel ben je als pedagogisch professional inzetbaar als onderwijsondersteuner. 

In de regio Midden-Nederland groeit de belangstelling voor integrale kindcentra en brede scholen. Ze bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12 jarigen vanuit een gemeenschappelijke visie. Bij een brede school zijn kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook welzijn en vrije tijd fysiek samengevoegd. Integrale kindcentra gaan nog een stap verder en werken met een integraal ontwikkelingscurriculum op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd voor 0-13-jarigen. Zij hebben behoefte aan breed opgeleide medewerkers die beschikken over pedagogische én didactische vaardigheden.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Locatie

Zie onder

Resultaat

  • MBO-certificaat

Inhoud keuzedeel Didactische Ondersteuning Basisonderwijs

Deelnemers werken in de lessen en in de praktijk aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van (speel-)leeractiviteiten voor 0-13 jarigen. Het keuzedeel bestaat uit 8  bijeenkomsten op locatie en 8 online bijeenkomsten van 1 uur.

Leerdoelen

  • De uitvoering van (speel-)leeractiviteiten voorbereiden
  • (Speel-)leeractiviteiten uitvoeren
  • (Speel-)leeractiviteiten evalueren

Toelatingseisen

  • Minimaal mbo-diploma niveau 4
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal (3F niveau)
  • Hebben van een stage- of werkplek als pedagogisch medewerker
  • Beschikking over een laptop en internet

Start opleiding

De startdatum en lesdag worden gepland bij voldoende deelnemers. De minimale groepsgrootte is 10 deelnemers. 

Lestijden

De lestijden worden in overleg afgesproken.

Locatie

De lessen vinden plaats in Amersfoort of Nieuwegein, de exacte leslocatie is nog niet bekend. 

Opleidingsduur

Het keuzedeel duurt ongeveer 9 weken en bestaat uit 8 lesdagen van elk 3 lesuren en 8 online momenten van 1 lesuur. Daarnaast vraagt het per bijeenkomst 1 uur zelfstudie. 

Certificaat

Na het behalen van dit keuzedeel ontvangen de deelnemers het mbo-certificaat ‘Didactische ondersteuning basisonderwijs’. Dit certificaat geeft recht op vrijstelling voor een keuzedeel van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.