Een leesconsulent helpt een leerling in het primair onderwijs

Leesconsulent Basis

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Ondersteunen bij leesonderwijs

Deze cursus is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die de functie Leesconsulent Primair Onderwijs (gaan) vervullen. Het niveau van de training is mbo+.

De cursus Leesconsulent basis wordt landelijk aangeboden door een samenwerkingsverband van SPN (Stichting Samenwerkende POI’s Nederland), de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen en maakt onderdeel uit van het project Bibliotheek op School. Daarvoor heeft ROC Midden Nederland de cursus Leesconsulent basis ontwikkeld.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0,5-1 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Relevant mbo-diploma niveau 4

Locatie

Zie onder

Resultaat

  • Branche-certificaat

Inhoud cursus Leesconsulent Basis

Tijdens deze cursus ontwikkelt de medewerker de competenties die nodig zijn om leerkrachten op de basisschool actief te ondersteunen bij projecten en dagelijkse activiteiten rondom leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.

Opleidingsduur

De cursus bestaat uit een introductiebijeenkomst en 6 lesdagen van 6 uur, verspreid over 6 maanden. Daarnaast is voor elke lesdag ook zelfstudie nodig. 

Toelatingseisen

  • Minimaal een relevant mbo-diploma op niveau 4.
  • Beschikking over een laptop en internet  

Aanmelden 

Medewerkers kunnen zich aanmelden via de site van Bibliotheek op School. Daar vind je ook informatie over de kosten per deelname.

Locatie

De lessen vinden plaats in Amersfoort of Nieuwegein, de exacte locatie wordt nader bepaald.

Certificaat

Na het doorlopen van de cursus, ontvangt de medewerker een branche-certificaat.