Pedagogisch medewerker met kinderen op een kinderdagverblijf

Werkgevers | Welzijn

mbo voor professionals

Flexibele opvang, hogere kwaliteitseisen en meer en scherper toezicht zijn actuele thema’s binnen de Welzijnssector. Als werkgever in deze sector weet je dan ook dat je met goed opgeleide medewerkers het verschil kan maken en dat het van belang is dat nieuwe medewerkers snel aan de slag kunnen. Bij ROC Midden Nederland denken we graag met je mee over jouw specifieke opleidingsvragen. We hebben een ruim aanbod met korte cursussen en trainingen, diplomagerichte bbl-opleidingen en landelijk erkende mbo-leereenheden.

Samen ontwikkelen

Naast ons aanbod voor individuele medewerkers, bieden we bedrijfsklassen en kunnen we samen met jou als werkgever passende leerroutes ontwikkelen. Hierbij erkennen we de kennis en ervaring die mensen meebrengen en sluiten hierop aan. Zo ontwikkelen medewerkers heel gericht die skills en kennis die vandaag en morgen op de arbeidsmarkt nodig zijn. En zijn ze sneller beschikbaar voor jouw organisatie. Onze accountmanagers bespreken graag de mogelijkheden met je.

Wil je zelf een opleiding volgen?

Ben je als volwassene op zoek naar een cursus, training of opleiding, omdat je jezelf wilt blijven ontwikkelen?

Scholing individuele medewerkers

Wil je één of enkele medewerkers een scholing aanbieden? Ook dan denken onze accountmanagers graag met je mee. Benieuwd naar het scholingsaanbod voor individuele medewerkers? Neem alvast een kijkje op de pagina voor volwassenen.

Bedrijfsklassen Welzijn


Wil je een groep medewerkers binnen jouw bedrijf opleiden? Onze accountmanagers bespreken graag de mogelijkheden met je. Samen kijken we welke scholingsbehoefte er is en ontwikkelen we een aanbod dat hierbij past.

Scholingsaanbod overige branches

Als brede totaal mbo-opleider in de regio kunnen we je ook optimaal ondersteunen in het ontwikkelen en opleiden van medewerkers uit andere branches die binnen jouw bedrijf werkzaam zijn. Onze accountmanagers helpen je daar graag bij.
‘Studenten die afgestudeerd zijn, hebben een toekomst met dank aan ROC Midden Nederland.’ Ibrahim Aydin, ECN

Future Care Labs

Met het leren in onze Future Care labs plaatsen we zorgtechnologie in het DNA van onze zorg- en welzijn opleidingen. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg- en welzijn professionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologieën. We onderzoeken en ervaren wat zorgtechnologie kan betekenen voor cliënt en zorgprofessional. We reflecteren aan de hand van digitaal beeldmateriaal. We doen dit in het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab.

Studenten in het Future Care Lab

RIF-project Gezond Stedelijk Leven

Het RIF-project Gezond Stedelijk Leven is een samenwerking tussen verschillende colleges van ROC Midden Nederland (Sport, Welzijn, Zorg, Beauty) en twintig partners in de regio, gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Door gezamenlijk op te trekken willen we meer bereiken op het gebied van vitaliteit en gezondheid in de provincie Utrecht én meer professionals opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Meer weten? Bekijk de pagina over het RIF-project Gezond Stedelijk Leven.

RIF-project Gezond Stedelijk Leven

Beroepspraktijkvorming

In het beroepsonderwijs zijn studenten verplicht stage te lopen in het bedrijfsleven: de beroepspraktijkvorming (bpv). Heb je een stage en/of een leerwerkplek binnen jouw bedrijf of organisatie beschikbaar? Of wil je dat jouw bedrijf een erkend leerbedrijf wordt? Bekijk alle informatie over stage en leerwerkplekken.

Wil je meer weten over ons scholingsaanbod?