3 studenten volwassenenonderwijs

Valideren: 'alleen leren wat nodig is'

Als werkgever kun je niet zonder goed opgeleide, vakbekwame medewerkers. Investeren in opleiden is dus noodzakelijk. Maar je wil medewerkers ook niet te lang op de werkvloer missen. Wie bij mbo voor professionals komt voor bij- of omscholing begint daarom niet altijd op ‘nul’. Ervaring tellen we ook mee en ‘je leert alleen wat nodig is’. Dit noemen we valideren: we gaan uit van bestaande werkervaring en vakvaardigheid en bouwen daarop voort in het onderwijs. Voor werkgevers heeft het wegen van kennis, ervaring en vaardigheden dus het voordeel dat werknemers minder lang weg zijn van de werkvloer. Medewerkers leren alleen wat écht nodig is voor een vervolgstap in de praktijk en kunnen zo gerichter worden opgeleid. 

4 manieren van valideren

Bij mbo voor professionals hanteren we 4 verschillende vormen van valideren. De 1e vorm is een ‘eerder verworven competenties’-traject (EVC-traject). Dit is een vrij formele manier van vrijstellingen verkrijgen en gaat over het verzamelen van bewijsstukken. De medewerker krijgt hierbij vrijstelling van onderwijs en/of examens. De 2e vorm is de praktijkverklaring: die is geschikt voor mensen die vakbekwaam zijn, maar bij wie de verwachting is dat het moeilijk voor hen is om een diploma te behalen.

Dialogisch valideren is de 3e vorm. Dit betekent dat er een gesprek wordt gevoerd met de deelnemer, waarin naar voren komt wat de werkende of werkzoekende in huis heeft en wat nog aangeleerd moet worden. Daarbij krijgt de deelnemer een persoonlijke leerroute en organiseren wij (eventuele) vrijstelling van onderwijs. Bij de laatste vorm gaat het om competenties die in meerdere branches geschikt zijn. Zo kan iemand overstappen van werk naar werk: welke kennis en vaardigheden brengt iemand al mee en wat moet nog bijgeleerd worden?

Valideren zorgt voor vertrouwen 

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om weer te gaan leren. De stap nemen om verder te ontwikkelen, gaat vaak ook over vertrouwen krijgen in het eigen kunnen. Valideren helpt daarbij. Het uitgangspunt is wat iemand al onder de knie heeft en dit wordt ook erkend. Dat geeft vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die een opleiding op mbo-niveau 2 of 3 hebben gevolgd niet makkelijk vanuit zichzelf een vervolgopleiding starten. Voor werkgevers ligt daar dus ook een rol om dat te stimuleren. Bij mbo voor professionals denken we hier graag in mee en bieden we daarom deze verschillende manieren van valideren. Zo maken we leren voor iedereen zo behapbaar mogelijk.

Wil je meer weten over valideren? Neem contact op met 1 van onze accountmanagers.