hoofdleiding afpersen in PWP

Eerste Monteur gas-, water- en warmte-distributie

  • Niveau 3
  • Volwassenenonderwijs

Wat doe je in dit beroep?

Nederland gaat van het aardgas af en dat vraagt om vele handen die dit werk gaan uitvoeren. Als monteur gas-, water- en warmtedistributie zorg je voor de aanleg en het onderhoud van alle leidingen die nodig zijn voor gas-, water- en warmtevoorzieningen thuis of bij bedrijven.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

3 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Vmbo diploma kl, tl of gl, zie onder

Resultaat

  • MBO-diploma

Wat leer je?

Eén dag in de week volg je theorieles. Dit wordt klassikaal en digitaal aangeboden zodat je deels op je eigen tempo kunt werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene gas-, water- en warmteleer. En algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Elke 5 weken is er de praktijkdag waarin je het geleerde in de GOA-werkplaats gaat uitvoeren. GOA is dé opleider voor hoogwaardige vakmensen in de ondergrondse infra. 

De opleiding bestaat uit 4 kerntaken:

  1. Aanleggen, monteren en gebruiksklaar maken van distributienetten
  2. Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van distributienetten
  3. Onderhouden van en verhelpen van storingen in distributienetten
  4. Organiseren van uit te voeren werkzaamheden.

Elke opleiding heeft keuzedelen die voor verbreding of verdieping in het beroep zorgen. In overleg met je werkgever kies je de keuzedelen. Dat maakt je interessanter voor het leerbedrijf en verhoogd de kans op een vaste aanstelling. 

Je vindt de actuele informatie over leermiddelen en keuzedelen op de website van de Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI).

Beroepspraktijkvorming

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. De focus bij deze opleiding ligt op Warmte. Een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op de website van Stagemarkt voor een erkend leerbedrijf.

Toelatingseisen

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg of
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.

Lestijden

Lestijden zijn tussen 08.30 en 16.30 uur. De praktijkdag is vanaf 07.30 uur.

Locaties

Tech Campus, Harmonielaan 2 Nieuwegein en GOA werkplaats Utrecht.

Diploma

Na het afronden van deze opleiding krijg je het mbo-diploma '1e Monteur gas-, water- en warmte-distributie niveau 3' uitgereikt.

Vervolgmogelijkheden

Verwante mbo-opleidingen op niveau 4.