Kok, zelfstandig werkend kok

Subsidies en financiële regelingen leren en werken

Met onze gecertificeerde opleidingen kun je soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een opleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering. Jouw mensen zijn het waard!

Lees hier meer over de Subsidieregeling SLIM, Zorg en Welzijn en Praktijkleren, Loonkostensubsidie, subsidieregeling Gemeente Utrecht.

SLIM-subsidieregeling

Hoe anticipeer je als werkgever op veranderingen in de markt? Welke gevolgen hebben technische en technologische ontwikkelingen? Hoe houd je je onderneming toekomstbestendig en de kennis en vaardigheden van de medewerkers op peil? Met de ondersteuning van een SLIM subsidie werk je aan verbeteringen die ervoor zorgen dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen op de werkvloer. Wil je meer weten over deze subsidieregeling?

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

De overheid stelt ook in het kader van moeilijk vervulbare vacatures subsidies beschikbaar. Een overzicht van deze vacatures vind je hier.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd in 2023. Deze subsidie stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voor wie?
Je komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer je een leerplaats aanbiedt voor onder andere deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.  Voorwaarde is dat een werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. De werkgever betaalt zo alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer.

De werkgever betaalt de werknemer volledig loon, volgens de voor hem geldende CAO of als die niet van toepassing is, het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. De loonwaarde wordt zo objectief mogelijk op de werkplek bepaald aan de hand van een gevalideerde loonwaardemethode en er vindt periodiek een herbeoordeling van de loonwaarde plaats. De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon

Lees meer in Financiële regelingen voor werkgevers.

Subsidieregelingen gemeente Utrecht

Utrechters scholen zich naar kansrijke sectoren

Wil je overstappen naar een beroep in een sector waar in de toekomst veel banen beschikbaar zijn? En heb je daarvoor omscholing nodig? Dan kun je tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen, of tot het budget op is.

Inwoners van de gemeente Utrecht die minder dan 40.000 euro per jaar verdienen en hun carrière over een andere boeg willen gooien, kunnen ondersteuning krijgen voor omscholing. Je komt in aanmerking voor ondersteuning als je je omschoolt naar de volgende sectoren: gezondheid, onderwijs, ICT- & datafuncties, Bouw en Techniek (met de focus energietransitie) en kinderopvang. Je kunt per activiteit maximaal de volgende subsidie krijgen:

  • Onderzoek: maximaal € 500,-
  • Scholing: maximaal € 7.000,-
  • Werkbegeleiding: maximaal € 2.500,-  tot maximaal 50% van de kosten.

STAP-budget

Particuliere deelnemers kunnen gebruik maken van het STAP-budget van maximaal € 1.000,- voor het volgen van een opleiding, cursus of training.

Deze subsidie kan ingezet worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Dit is in de plaats gekomen van de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken van de aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie over deze regeling vind je hier