Kok, zelfstandig werkend kok

Subsidies en financiële regelingen leren en werken

Met onze gecertificeerde opleidingen kun je soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een opleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering. Jouw mensen zijn het waard!

Lees hier meer over de Subsidieregeling praktijkleren, SLIM, Zorg en Welzijn en Loonkostensubsidie.

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren staat regelmatig ter discussie, maar is onlangs weer verlengd. In ieder geval de komende 4 jaar (tot en met het studiejaar 2027-2028) hebben werkgevers met een bbl-student recht op een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. De maximale subsidie is € 2.700,- per leerbaan. Als er meer aanvragen zijn dan verwacht, daalt de subsidie per student. In de praktijk is de subsidie soms bijvoorbeeld € 2.500,-. Werkgevers pleiten al langer voor een ‘open einde’ regeling. In dat geval weten werkgevers dat ze € 2.700,- krijgen. 

Aanvragen
Werkgevers kunnen de subsidieaanvraag indienen tot dinsdag 17 september 2024. Het is logisch om de aanvraag aan het eind van het studiejaar in te dienen. Dan is pas duidelijk in welke weken de werkgever daadwerkelijk een student heeft begeleid. Sinds het huidige studiejaar moet de bbl-student zijn ingeschreven bij DUO in het Register Onderwijs Deelnemers. De school is verantwoordelijk voor deze inschrijving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) raadt werkgevers aan op tijd te beginnen met de aanvraag.

SLIM-subsidieregeling

Hoe anticipeer je als werkgever op veranderingen in de markt? Welke gevolgen hebben technische en technologische ontwikkelingen? Hoe houd je je onderneming toekomstbestendig en de kennis en vaardigheden van de medewerkers op peil? Met de ondersteuning van een SLIM subsidie werk je aan verbeteringen die ervoor zorgen dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen op de werkvloer. Wil je meer weten over deze subsidieregeling?

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

De overheid stelt ook in het kader van moeilijk vervulbare vacatures subsidies beschikbaar. Een overzicht van deze vacatures vind je hier.

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.  Voorwaarde is dat een werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. De werkgever betaalt zo alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer.

De werkgever betaalt de werknemer volledig loon, volgens de voor hem geldende CAO of als die niet van toepassing is, het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. De loonwaarde wordt zo objectief mogelijk op de werkplek bepaald aan de hand van een gevalideerde loonwaardemethode en er vindt periodiek een herbeoordeling van de loonwaarde plaats. De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon

Lees meer in Financiële regelingen voor werkgevers.