Positieve Gezondheid & Werken met groepen

Positieve Gezondheid & Werken met groepen

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Positieve Gezondheid in groepen

Deze training kan gevolgd worden door professionals die de introductie hebben afgerond en het werken volgens positieve gezondheid willen inbedden in het werken met groepen mensen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, bewegen, cultuur of onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een welzijnswerker, buurtsportcoach, kunstdocent of leerkracht/docent.

Na de training hebben deelnemers zich de essentie eigengemaakt van het werken met positieve gezondheid. Ze kunnen deze vertalen naar groepsactiviteiten en -interventies met als stappen te kiezen die hun positieve gezondheid vergroten. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Op aanvraag

Resultaat

 • Branche-diploma

Inhoud training

De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. 

Leerdoelen

 • De essentie van het werken met positieve gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe dit in de eigen praktijk vorm te geven.
 • Reflecteren op de eigen positieve gezondheid en beschrijven wat de opbrengst daarvan is. 
 • Minimaal 3 werkvormen toepassen om mensen groepsgewijs te laten reflecteren op hun positieve gezondheid en hierover in gesprek te laten gaan. 
 • Het belang snappen van goed luisteren en kijken naar (de individuen in) een groep en bereid zijn een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen. 
 • Positieve gezondheid toepassen in gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen.
 • Minimaal 3 werkvormen toepassen om mensen groepsgewijs te laten ontdekken welke haalbare stap ze kunnen zetten om hun positieve gezondheid te behouden of versterken. 
 • Reflecteren op het eigen vermogen om de groep (mede) regie te laten nemen over hun ontwikkelproces en hier gericht mee oefenen.  
 • Samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie. 
 • Weten waar informatie en inspiratie te vinden is en die toepassen op het gebied van positieve gezondheid. 

Het volgen van de basis positieve gezondheid is een voorwaarde om aan deze leerlijn mee te kunnen doen.  

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Afronding

Na een succesvolle deelname krijgt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname van het Institute for Positive Health. 

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kunnen deelnemers hun kennis en vaardigheden uitbreiden door het volgen van één van de andere leerlijnen: