Positieve Gezondheid & Implementatie in de organisatie

Positieve Gezondheid & Implementatie in de organisatie

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Positieve Gezondheid op de werkvloer

Deze training is bedoeld voor degenen die na het volgen van de introductie Positieve Gezondheid willen inbedden in een organisatie. Bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, manager of projectleider. Na de training hebben deelnemers aan de training zich de essentie eigengemaakt van het werken met Positieve Gezondheid.

Ze kunnen deze vertalen naar implementatieprocessen in een organisatie, waarbij medewerkers en klanten de ruimte krijgen om beter te benoemen wat belangrijk voor ze is, daar meer regie op te voelen en stappen te kiezen die hun Positieve Gezondheid vergroten. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

volgt

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud training

De training bestaat uit drie dagdelen van drie uur. Tijdens de training behandelen we:

 • Deelnemers kunnen de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe ze dit in hun eigen werk vormgeven. 
 • Deelnemers hebben meerdere malen gereflecteerd op hun eigen Positieve Gezondheid en kunnen beschrijven wat hun opbrengst daarvan is. 
 • Deelnemers kunnen beschrijven hoe de essentie van het werken met Positieve Gezondheid zichtbaar en voelbaar wordt in de organisatie. 
 • Deelnemers zijn zich bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar klanten, medewerkers en management van de organisatie en zijn bereid een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen. 
 • Deelnemers passen Positieve Gezondheid toe in hun gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen. 
 • Deelnemers weten welke randvoorwaarden er in de organisatie nodig zijn voor goede implementatie van Positieve Gezondheid en kennen de ontwikkelingen die hierop van invloed kunnen zijn. 
 • Deelnemers kunnen stappen benoemen voor de implementatie van Positieve Gezondheid binnen een organisatie en kunnen deze vertalen naar een programma dat aansluit op de visie, activiteiten en ontwikkelingen van de eigen organisatie. 
 • Deelnemers weten hoe implementatie gemonitord en geëvalueerd kan worden. 
 • Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen vermogen om (mensen uit) de organisatie regie te laten nemen over hun ontwikkelproces bij het werken met Positieve Gezondheid en geoefend in het voeren van gesprekken waarin dit versterkt wordt. 
 • Deelnemers weten hoe ze sleutelfiguren kunnen betrekken in alle lagen van de organisatie, aandacht kunnen creëren en medewerkers kunnen inspireren. 
 • Deelnemers kennen de verschillende samenwerkingspartners in de organisatie/regio en kunnen met hen samenwerken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 
 • Deelnemers weten waar ze informatie en inspiratie kunnen (blijven) vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid. 

 
Het volgen van de basis positieve gezondheid is voorwaardelijk voor deelname aan deze leerlijn.

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Afronding

Na een succesvolle deelname krijgt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname van het Institute for Positive Health. 

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kunnen deelnemers zich verbreden door het volgen van een andere leerlijn: