Positieve Gezondheid & Implementatie in de organisatie

Positieve Gezondheid & Implementatie in de organisatie

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Positieve Gezondheid op de werkvloer

Deze training is een vervolg op de introductie Positieve Gezondheid en helpt bij het inbedden van positieve gezondheid in een organisatie. Bijvoorbeeld door beleidsmedewerkers, managers of projectleiders. Tijdens deze training maken de deelnemers zich de essentie van positieve gezondheid eigen. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Op aanvraag

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud training

De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur.  

Leerdoelen

 • De essentie van het werken met positieve gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe dit in de eigen praktijk vorm te geven.
 • Reflecteren op de eigen positieve gezondheid en beschrijven wat de opbrengst daarvan is. 
 • Beschrijven hoe de essentie van het werken met positieve gezondheid zichtbaar en voelbaar wordt in de organisatie. 
 • Het belang snappen van goed luisteren en kijken naar klanten, medewerkers en management van de organisatie en bereid zijn een open en onbevooroordeelde houding te blijven oefenen. 
 • Positieve gezondheid toepassen in gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen. 
 • Weten welke randvoorwaarden er in de organisatie nodig zijn voor goede implementatie van positieve gezondheid en de ontwikkelingen kennen die hierop van invloed kunnen zijn. 
 • Stappen benoemen voor de implementatie van positieve gezondheid binnen een organisatie en deze vertalen naar een programma dat aansluit op de visie, activiteiten en ontwikkelingen van de eigen organisatie. 
 • Weten hoe implementatie gemonitord en geëvalueerd kan worden. 
 • Reflecteren op het eigen vermogen om (mensen uit) de organisatie regie te laten nemen over hun ontwikkelproces en oefenen met het voeren van gesprekken waarin dit versterkt wordt. 
 • Sleutelfiguren kunnen betrekken in alle lagen van de organisatie, aandacht kunnen creëren en medewerkers kunnen inspireren. 
 • De verschillende samenwerkingspartners kennen in de organisatie en/of regio en met hen samenwerken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. 
 • Weten waar informatie en inspiratie te vinden is over het toepassen van positieve gezondheid. 

 
Het volgen van de basis positieve gezondheid is een voorwaarde om aan deze leerlijn mee te kunnen doen. 

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Afronding

Na een succesvolle deelname krijgt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname van het Institute for Positive Health. 

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kunnen deelnemers hun kennis en vaardigheden uitbreiden door het volgen van één van de andere leerlijnen: