Positieve Gezondheid & Gespreksvoering 

Positieve Gezondheid & Gespreksvoering 

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Essentie Positieve Gezondheid

Voeren jouw medewerkers beroepsmatig regelmatig gesprekken over gezondheid? Dan is de training Positieve Gezondheid & Gespreksvoering geschikt voor jouw team.

Met positieve gezondheid voer je gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo blijkt soms dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuil gaat. Ook is het verbazingwekkend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. De beste raadgever? Dat zijn zij zelf.

ROC Midden Nederland is partner van Institute for Positive Health.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Vanaf € 5.500,- per groep

Locatie

Incompany

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud training

Tijdens deze training leren de deelnemers om de essentie van Positieve Gezondheid te vertalen naar persoonsgerichte gesprekken. Gesprekken waarin ze de cliënt, patiënt of klant uitnodigen om met een brede blik naar binnen te kijken en hun wensen te vertalen naar de stappen die ze willen zetten.

Leerdoelen 

 • Deelnemers kunnen de essentie van het werken met positieve gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe ze dit in hun eigen werk kunnen vormgeven. 
 • Deelnemers hebben meerdere malen gereflecteerd op hun eigen positieve gezondheid en kunnen beschrijven wat de opbrengst hiervan is. 
 • Deelnemers kunnen inschatten op welk moment en hoe het gesprek het beste past voor de ander. 
 • Deelnemers kunnen een werkwijze op basis van het spinnenweb beschrijven, die ze in staat stelt om mensen binnen hun eigen werksetting te laten reflecteren op hun positieve gezondheid en hierover met hen in gesprek te gaan. 
 • Deelnemers zijn zich bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en zijn bereid een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen. 
 • Deelnemers passen positieve gezondheid toe in hun gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen. 
 • Deelnemers kunnen een voor zichzelf passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stap ze kunnen zetten om hun positieve gezondheid te behouden of versterken. 
 • Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun eigen ontwikkelproces en gericht geoefend om dit vermogen te vergroten. 
 • Deelnemers kunnen vanuit het gedachtengoed samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie. 
 • Deelnemers weten waar ze informatie en inspiratie kunnen (blijven) vinden over het toepassen van positieve gezondheid. 

Afronding

Na een succesvolle deelname ontvang elke deelnemer een branche-certificaat van het Institute for Positive Health (iPH).

Locatie

Incompany of in het Vitaliteitslab van ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. 

Kosten

Incompany vanaf € 5.500,- voor een groep van maximaal 12 deelnemers. Reiskosten zijn niet inbegrepen.