Vrijwilliger geeft voetbaltraining aan groep kinderen.

Pedagogisch en veilig sportklimaat

 • Training
 • Volwassenenonderwijs

Trainingen voor vrijwilligers

Voor sportclubs is het creëren van een veilig en pedagogisch goed sportklimaat steeds belangrijker. Om als sportclub concrete stappen te zetten naar een sociaal veilig sportklimaat, kun je bij ons terecht voor een reeks trainingen speciaal gericht op de vrijwilligers binnen jouw club. Je kiest hierbij zelf de modules die voor jouw club van waarde zijn.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Training

Duur

0-0,5 jaar

Resultaat

 • Bewijs van deelname

Inhoud trainingen Pedagogisch en veilig sportklimaat

Je kunt kiezen uit 5 modules. Tijdens de trainingen gaan we in op de thema's van de door jou gekozen module(s). De trainingen bestaan uit theorie en praktijk, waarbij de ervaringen uit de praktijk van de deelnemers uitgebreid aan bod komen. 
Deelnemers krijgen aan de hand van voorbeelden praktische tips en tricks die ze meteen kunnen toepassen in de praktijk. De trainingen worden gegeven door ervaren docenten die naast hun werk bij het Sport College vaak ook een rol bij een sportvereniging hebben of gediplomeerd zijn om vanuit de sportbond trainers op te leiden.

Module 1 Basisvaardigheden voor de trainer / coach

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten:

 • Training geven en coachen, wat komt er allemaal bij kijken? Wat zorgt ervoor dat de training goed verloopt?
  De deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst praktische tips en inzichten die meteen toegepast kunnen worden. 
 • Wie zijn mijn sporters?
  Het is belangrijk dat je je doelgroep kent. Per leeftijdscategorie zijn er verschillen in motivatie om te gaan sporten. Door daarop aan te sluiten creëer je meer plezier tijdens de trainingen.
 • Organiseren kan je leren
  Hoe wordt een training opgestart? Wie zet het materiaal klaar? Hoe ga je van het ene onderdeel naar het andere onderdeel van de training. Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips en tricks.
 • Leren ontwikkelen van de sporter
  Tijdens deze bijeenkomst gaan de deelnemers in op de basis van het ‘leren’. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat wat je tijdens de training aanreikt ook goed blijft hangen, zodat je er de volgende keer op verder kunt gaan?

Module 2 Positief coachen

Positief coachen levert meer plezier op en daardoor wordt er ook meer geleerd. Deze module gaat in op hoe vrijwilligers dit aan kunnen pakken in hun training. Ook komt aan bod hoe ze om kunnen gaan met negatief gedrag. Deze module bestaat uit 1 bijeenkomst.

Module 3 Ouders en de sport 

Elke vrijwilliger heeft wel een ervaring met zeer betrokken ouders die zich gevraagd of ongevraagd bemoeien met het team. Voor vrijwilligers is het van belang om duidelijk te zijn over de rol van de ouders en wat je van hen verwacht. Tijdens deze module gaan we in op hoe vrijwilligers hiermee om kunnen gaan. Deze module bestaat uit 1 bijeenkomst.

Module 4 Selecteren in de sport en omgaan met talenten

In ieder team zit niveauverschil. Moeten talenten in een team wel of juist niet doorgeschoven worden naar een hogere leeftijdsgroep? En wat is het beleid van de club hierin? In deze module komt aan bod hoe vrijwilligers op een verantwoordelijke manier met talent om kunnen gaan zowel richting de spelers als hun ouders. Deze module bestaat uit 1 bijeenkomst.

Module 5 (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport

Een thema waar steeds meer aandacht voor is in de sport. Tijdens deze module gaan de deelnemers in op hoe je hier als vrijwilliger goed mee om kan gaan en wordt besproken wat ze hierin van de club mogen verwachten. Deze module bestaat uit 1 bijeenkomst.

Locatie

De training vindt bij voorkeur plaats op de eigen club. Het is ook mogelijk om de training bij het Sport College van ROC Midden Nederland te laten plaatsvinden. 

Groepsgrootte

Voor de praktijkgerichte trainingen geldt een groepsgrootte van ongeveer 15 deelnemers, zodat er voldoende (individuele) aandacht is voor de verschillende deelnemers. Bij de trainingen gericht op kennisoverdracht en theorie kan de groep groter zijn.

Bewijs van deelname

Na het afronden van een module ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Kosten

De kosten per bijeenkomst van 2,5 uur zijn € 750,- per groep. Dit is exclusief locatie en inclusief bewijs van deelname voor de deelnemers.

Maatwerk

Sluiten de modules niet aan bij de behoeften van jouw sportclub, dan kun je bij ons ook terecht voor maatwerktrajecten. We denken graag mee over wat het beste aansluit bij jullie club en vrijwilligers.