Positieve Gezondheid & Zorgen voor mensen

Positieve Gezondheid & Zorgen voor mensen

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Werken met Positieve Gezondheid

Deze cursus kan na de introductie (basis) gevolgd worden door mensen die een zorgtaak hebben die vooral handelingen omvat en in mindere mate (consult)gesprekken, maar die wel vanuit Positieve Gezondheid willen werken. Voorbeelden zijn mantelzorgers, verzorgenden of cateringmedewerkers in een zorginstelling. 

Na de cursus hebben deelnemers zich de essentie eigengemaakt van het werken met Positieve Gezondheid. Ze kunnen hiernaar handelen door hun klant goed te zien en te horen en hem regie te geven tijdens contactmomenten. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Volgt

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit drie dagdelen van drie uur. Tijdens de cursus behandelen we:

 • Deelnemers kunnen de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe ze dit in hun eigen werk vormgeven. 
 • Deelnemers hebben meerdere malen gereflecteerd op hun eigen Positieve Gezondheid en kunnen beschrijven wat hun opbrengst daarvan is. Deelnemers kunnen beschrijven hoe de essentie van het werken met Positieve Gezondheid zichtbaar en voelbaar is in hun manier van werken. 
 • Deelnemers zijn zich bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en zijn bereid een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen. 
 • Deelnemers passen Positieve Gezondheid toe in hun gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en aan te sluiten bij de ander. 
 • Deelnemers kunnen een voor henzelf passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stap ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken. 
 • Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun dagelijkse (zelfzorg)taken en gericht geoefend om dit vermogen te vergroten. 
 • Deelnemers kunnen vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie. 
 • Deelnemers weten waar ze informatie en inspiratie kunnen (blijven) vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid.

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kunnen deelnemers zich verbreden door het volgen van een andere cursus: