Positieve Gezondheid & Zorgen voor mensen

Positieve Gezondheid & Zorgen voor mensen

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Werken met Positieve Gezondheid

Deze cursus kan na de introductie Positieve Gezondheid gevolgd worden. Deze cursus is bedoeld voor mensen die een zorgtaak hebben die vooral handelingen omvat (en in mindere mate gesprekken) en die vanuit Positieve Gezondheid willen werken. Voorbeelden zijn mantelzorgers, verzorgenden of cateringmedewerkers in een zorginstelling. 

Na de cursus hebben deelnemers zich de essentie eigengemaakt van het werken met Positieve Gezondheid. Ze kunnen hiernaar handelen door hun klant goed te zien en te horen en hem regie te geven tijdens contactmomenten. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Op aanvraag

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud cursus

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. 

Leerdoelen

 • De essentie van het werken met positieve gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe dit in de eigen praktijk vorm te geven.
 • Reflecteren op de eigen positieve gezondheid en beschrijven wat de opbrengst daarvan is. 
 • Beschrijven hoe de essentie van het werken met positieve gezondheid zichtbaar en voelbaar is in de manier van werken. 
 • Het belang snappen van goed luisteren en kijken naar de ander en bereid zijn een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen. 
 • Positieve gezondheid toepassen in gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen. 
 • Positieve gezondheid toepassen in het gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en aan te sluiten bij de ander. 
 • Passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stap ze kunnen zetten om hun positieve gezondheid te behouden of versterken. 
 • Reflecteren op het eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun dagelijkse (zelfzorg)taken en gericht oefenen om dit vermogen te vergroten. 
 • Samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie. 
 • Weten waar informatie en inspiratie te vinden is en die toepassen op het gebied van positieve gezondheid. 

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kunnen deelnemers hun kennis en vaardigheden uitbreiden door het volgen van één van de andere leerlijnen: