Basis Positieve Gezondheid

Basis Positieve Gezondheid

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Hoe ga je in gesprek over positieve gezondheid en wat betekent het voor de zorg voor de cliënt en jezelf? 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Volgt

Resultaat

  • Branche-certificaat

Inhoud cursus

Positieve Gezondheid, zoals geformuleerd door Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (IPH) kiest een andere invalshoek. ‘Gezondheid als het vermogen van de mens om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven’. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De visie van Positieve Gezondheid is uitgewerkt in zes dimensies die een breed beeld geven van het begrip gezondheid. 

In deze cursus van één dagdeel van drie uur leer je de basisbeginselen van positieve gezondheid. Het is een korte kennismaking waarin je kennis opdoet over positieve gezondheid en leert waarop het gedachtengoed is geïnspireerd. Je gaat hiermee aan de slag door het spinnenwebmodel op jezelf toe te passen en tools krijgt om het ‘andere gesprek’ te voeren met een cliënt/patiënt/deelnemer/bewoner/… over zijn of haar positieve gezondheid. 

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Afronding

Na een succesvolle deelname krijgt de deelnemer een IPH-certificaat als bewijs van deelname van het Institute for Positive Health. 

Vervolgmogelijkheden

Kosten

Op aanvraag.