examentraining Nederlands 3F

Nederlands 3F

  • Volwassenenonderwijs

extra eisen taalniveau van pedagogisch medewerkers

Medewerkers in de kinderopvang spelen een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. De overheid stelt daarom extra eisen aan het taalniveau van pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de kinderopvang in het algemeen en de VVE in het bijzonder. Zij moeten de Nederlandse taal beheersen op minimaal niveau 3F.

In het kort

Leerweg

Volwassenenonderwijs

Startdatum

In overleg

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

MBO niveau 3 of 4, taalniveau 2F

Lestijden

In overleg

Duur

In overleg

Locatie

Divers, zie onder

Resultaat

  • Getuigschrift

Inhoud training

De training Nu Nederlands is een blended training en bestaat naast een lesboek uit een online leeromgeving om zelfstandig te oefenen.

Toets Nederlands 3F

1. Lees- en luistervaardigheid (twee uur)
2. Toets spreken
3. Toets gesprekken voeren (samen 30 minuten per deelnemer).

Deelnemers die voor alle onderdelen meteen een voldoende behalen ontvangen het getuigschrift.

Opleiding Nu Nederlands 3F (blended)
Medewerkers die niet alle onderdelen meteen behalen nemen deel aan (onderdelen van) de training Nu Nederlands. De opleiding is blended (klassikaal en online) en kan modulair worden aangeboden. Daardoor hoeven deelnemers die één onderdeel niet behaald hebben, alleen lessen te volgen voor het betreffende vak.

  1. Examentraining lezen (de groep volgt vijf lessen van twee uur + zelfstudie)
  2. Examentraining luisteren (de groep volgt drie lessen van twee uur + zelfstudie)

Locatie

De toetsen worden afgenomen op de locaties van ROC Midden Nederland in Amersfoort of Utrecht. De opleiding kan in groepsverband en in overleg op uw eigen locatie worden gegeven.

Certificering

Bij voldoende resultaat ontvangt de medewerker een erkend getuigschrift.

Meer informatie

We verzorgen deze toetsen en trainingen alleen voor bedrijven en groepsgewijs (op basis van een vaste groepsprijs).

Voor particulieren
Voor meer informatie of praktische vragen, kun je terecht bij Projectbureau Bedrijfsopleidingen. Wij helpen je graag!