Blog 3e leerweg

Blogreeks Leven Lang Ontwikkelen in de zorg

Welkom bij onze blogreeks over het thema Leven Lang Ontwikkelen. In deze reeks delen wij kennis, ervaringen, praktijkdilemma’s en tips. Om goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Het MBO-landschap is sterk aan verandering onderhevig. Wij begeleiden jou als bestuurder, manager of (opleidings)adviseur van een zorgorganisatie door de wereld van het MBO met als doel om kansen en mogelijkheden voor (toekomstige) zorgprofessionals te zien en te benutten. 
Annette de Groot en Esther Marskamp

5) Innovatieve vormen van praktijkbegeleiding

Een tekort aan begeleidingscapaciteit op de werkplek vormt een belemmering bij het opleiden van nieuwe zorgprofessionals. Vaak ontbreken competenties om leren, reflecteren en verbeteren in het zorgteam te agenderen. Er wordt veel geëxperimenteerd met innovatieve vormen van praktijkbegeleiding. We bespreken drie best practices, kansen en tips.

4) Skillsgericht inzetten en opleiden

Zahra, 49 jaar, werkt sinds haar 25e in de horeca. Ze begon ooit aan een opleiding verpleegkunde, maar al na twee maanden moest ze stoppen omdat haar moeder op jonge leeftijd dementie kreeg. Van het ene op het andere moment was ze mantelzorger. Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ze de zorg voor haar moeder op zich te nemen.

3) De werkplek als leerplek

Wellicht heb je wel eens gehoord van het 70-20-10 principe van Charles Jennings. Ongeveer 70% van wat mensen leren om hun werk goed te doen leren ze door ervaring en oefening tijdens het werken. Ongeveer 20% leren ze door gesprekken, coaching en feedback van andere mensen en netwerken. En ongeveer 10% leren ze in een formele opleiding of training.

2) Diplomagerichte en certificaatgerichte routes

Als manager in het mbo vond ik het erg belangrijk dat studenten een diploma behaalden. Niet alleen omdat studenten daarmee hun waarde aan kunnen tonen op hun cv richting de arbeidsmarkt, maar ook omdat een volledig diploma meer is dan een verzameling van beroepsgerichte kennis en vaardigheden.

1) Derde leerweg in de zorgorganisatie

toen ik drie jaar geleden vanuit een andere baan in de zorg overstapte naar een baan in het onderwijs had ik werkelijk geen idee hoe het mbo-onderwijs in elkaar stak. Voor mij waren er twee varianten: óf je ging vooral naar school en liep een periode stage, óf je was met name aan het werk en ging af en toe naar school.

Wil je meer weten over Leven Lang Ontwikkelen in de zorg?