Is dit iets voor mij?

Zorg en technologie, niveau 4 (K0138)

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Is dit iets voor mij?

In dit keuzedeel leert de deelnemer om technologische hulpmiddelen te gebruiken in de praktijk. Hoe kies je de juiste technologie die past bij de wensen en behoeften van de cliënt? Een praktijkgerichte training die plaatsvindt in het LivingLab van het Gezondheidszorg College. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Resultaat

 • MBO-certificaat

Wat ga ik leren?

De training Zorginnovaties en technologie is gebaseerd op het keuzedeel K0138 Zorginnovaties en technologie (mbo niveau 4). Het programma biedt een verdieping voor verpleegkundigen en medewerkers Maatschappelijke Zorg, niveau 4. Dit keuzedeel omvat de inhoud van het keuzedeel Zorg en technologie en bevat als aanvulling het leveren van een bijdrage aan zorginnovaties en het geven van voorlichting, advies en instructie aan collega’s over het gebruik van technologische hulpmiddelen. Lesinhoud:

Lesdag 1 (online bijeenkomst)

 • Inleiding op technologische ontwikkelingen in de zorg
 • De invloed van corona op het gebruik van technologie
 • Positieve gezondheid en mensgerichte technologie
 • Technologie binnen de eigen organisatie

Lesdag 2 (LivingLab Campus Connect Center)
Ochtenddeel

 • Rondleiding LivingLab
 • Wearables, apps en apparaten
 • Robots in de zorg

Middagdeel

 • Behoefte aan technologische hulpmiddelen in kaart brengen (a.d.h.v. spinnenweb Positieve Gezondheid)
 • Zorgtechnologie op een ethisch verantwoorde wijze
 • Invoeren van technologische hulpmiddelen
 • Hoe zorgen we dat technologie niet alleen tijdens corona gebruikt wordt, maar ook op de langere termijn?

Lesdag 3 (online bijeenkomst)

 • Bijdragen aan zorginnovaties
 • Voorlichting, advies en instructie geven aan collega’s
 • Voorbereiden op het examen

Lesdag 4 (LivingLab Campus Connect Center)
Innovatiebijeenkomst met inspirerende spreker en presentatie van de examenopdrachten. Deelnemers mogen kosteloos een collega meenemen (onder voorbehoud van corona-ontwikkelingen).

Deelnemers van het keuzedeel Zorg en Technologie niveau 3 en Zorginnovaties en Technologie niveau 4 zitten samen in een lesgroep. Tijdens de lesdagen en in de voorbereiding op het examen vindt waar nodig differentiatie plaats tussen niveau 3 en 4.

Beoordeling & certificering

Tijdens de bijeenkomsten verdiepen deelnemers zich in zorginnovatie en technologie en bereiden zij zich voor op het (praktijk)examen ‘K0138: Zorginnovaties en Technologie’.

Deelnemers die het examen Zorginnovatie en Technologie behalen, ontvangen het landelijk erkende MBO- certificaat ‘K0138 Zorginnovaties en Technologie’.

Hoe ziet het scholingstraject eruit?

Studiebelastingsuren

De training Zorginnovatie en Technologie bestaat uit vier lesdagen. Naast de lesdagen moeten studenten rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Dit zal ongeveer twee tot drie uur per bijeenkomst aan voorbereiding vragen. De training wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Locatie

Disketteweg 2, Amersfoort (LivingLab, Campus Connect Center) of online via Teams.
Het is ook mogelijk deze leereenheid in-company aan te bieden.

  Lesmateriaal

  De deelnemers maken gebruik van een laptop voor het maken van de lesvoorbereiding en het downloaden en bestuderen van de bij deze cursus behorende documenten.

  Vooropleiding

  Toelatingseisen

  • Minimaal acht uur per week werkzaam in de zorg op niveau 4.
  • Begeleiding van een werkbegeleider/praktijkopleider op de werkplek.
  • Deelnemer is bereid om tijd te stoppen in het leertraject en heeft gelegenheid tot zelfstudie.