Verdieping palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden

Verdieping palliatieve zorg, niveau 3 en 4 (K1006)

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Keuzedeel Verdieping palliatieve zorg

Dit keuzedeel is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, een hospice of in een (kleinschalige) wooneenheid. Al is er zeker overlap; de rol en functie van een verpleegkundige is wezenlijk anders dan die voor een verzorgende. Binnen de scholing houden we hier rekening mee en we maken, waar nodig, een duidelijk onderscheid.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

Nader te bepalen

Kosten

€ 665,-

Resultaat

 • MBO-certificaat

Wat ga ik leren?

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is. Daarnaast is in de thuiszorg/hospice een toename van zorgvragers met psychiatrische problematiek. Hierdoor worden binnen de verschillende branches (VVT, AGZ, GGZ en GHZ) expertise en een omslag in denken en doen noodzakelijk. Met de vooruitgang van kennis, vaardigheden en techniek zijn de mogelijkheden om zorg te verlenen toegenomen. Palliatieve zorg neemt daarbij een prominente plek in. Iedere burger moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Met dit keuzedeel zijn de verpleegkundige en verzorgende beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door het volgen van het keuzedeel worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, aangezien de verpleegkundige/ verzorgende breder inzetbaar is in de zorg.

Inhoud scholing

Dit keuzedeel omvat verdieping over het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers. De verpleegkundige of verzorgende kan in de palliatieve zorg samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. Ze verdiept zich op het gebied van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. Daarnaast omvat het keuzedeel een verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg en communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de laatste levensfase.

Na de scholing heb je kennis over:

 • de 4 fasen van palliatieve zorg;
 • de meest voorkomende lichamelijke en psychische problemen in de palliatieve fasen;
 • de sociale kaart gericht op palliatieve zorg;
 • de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve zorg, zoals beslissingen rondom het levenseind, euthanasie, voltooid leven en palliatieve sedatie;
 • de wet- en regelgeving t.a.v. beslissingen rondom levenseinde, euthanasie en palliatieve sedatie;
 • de meest voorkomende gebruikte medicatie in relatie tot veelvoorkomende ziektebeelden en symptomen in de palliatieve fasen;
 • methodieken en instrumenten om ethische en morele dilemma's te bespreken;

Na de scholing kan je:

 • gebruik maken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score etc.;
 • zorg ethische vraagstukken bespreken met zorgvrager en naasten;
 • samenwerken en zorg (inter- en multidisciplinair) afstemmen met collega's in de palliatieve (netwerk) zorg binnen haar eigen beroepsgrenzen;
 • omgaan met diversiteit binnen de palliatieve zorg;
 • omgaan met de meest voorkomende problemen in de sociale context, zoals het verschil tussen het proces van zorgvrager en het proces van de naaste(n);
 • zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten;
 • de verschillende coping strategieën herkennen en hiermee omgaan;
 • tijdig in gesprek gaan met de zorgvrager om wensen en behoeften te inventariseren;
 • tijdig en regelmatig de wensen en behoeften van de zorgvrager en naastbetrokkenen bespreken t.a.v. de palliatieve zorg en ondersteuning;
 • tijdig de palliatieve fasen signaleren om zo onnodige problemen in deze fasen te voorkomen;
 • eventuele hiaten in palliatieve zorg signaleren;
 • betrokkenheid en een professionele attitude tonen;
 • duidelijke afspraken maken met zorgvrager, naasten en overige betrokkenen over de palliatieve zorg en ondersteuning;
 • de zorgvrager en naastbetrokkenen ondersteunen op een passende wijze binnen de palliatieve zorg;
 • tijdig andere deskundigen bij de palliatieve zorg betrekken.

De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Op de behoeften en verwachtingen van de 'klant' richten.

Hoe ziet het scholingstraject eruit?

Studieduur 

Deze scholing bestaat uit 6 lesdagen van elk 3 uur. Deze lesdagen worden verspreid over een periode van 2 tot 4 maanden. Naast de lesdagen is er gemiddeld 2 tot 3 uur voorbereiding per bijeenkomst.

Als je kiest voor de route van het mbo-certificaat doe je ook praktijkexamen. Het praktijkexamen vergt een tijdsinvestering van zowel jou als de begeleider en of beoordelaar. Hoeveel dit exact is hangt af van de casuïstiek en de beroepspraktijk.

Na je opleiding

Accreditatiepunten en mbo-certificaat of bewijs van deelname

Voor de route van het mbo-certificaat is het een voorwaarde om een contract te hebben met een zorgorganisatie (S-BB erkend leerbedrijf) om het examen te kunnen doen (advies: minimaal 1 dag per week). Voor de route van de cursus is dit geen voorwaarde, maar wordt dit wel geadviseerd.  

Je ontvangt het mbo-certificaat K1006 bij het voldoende afronden van de scholing, de bijbehorende praktijkuren inclusief het praktijkexamen. Indien je geen praktijkuren en -examen wil doen, ontvang je een bewijs van deelname bij voldoende aanwezigheid en bij een actieve bijdrage aan de opdrachten en bijeenkomsten. 

ROC Midden Nederland is opgenomen in het kwaliteitsregister van V&VN. Accreditatiepunten kunnen worden aangevraagd. Tevens voldoet deze scholing aan de eisen die door de zorgverzekeraars worden gesteld aan verpleegkundigen en verzorgenden die palliatieve zorg verlenen. 

Toelatingseisen

 • Je hebt een niveau 3 of niveau 4 diploma richting de zorg
 • Route mbo-certificaat:
  • Je hebt een contract met een door S-BB erkend leerbedrijf voor het praktijkexamen (advies: minimaal 1 dag per week).
 • Voor de route van de cursus wordt bovenstaande geadviseerd, maar is dit geen voorwaarde. 

Randvoorwaarden

 • Je bent bereid om tijd te stoppen in het leertraject en hebt gelegenheid tot zelfstudie (2 tot 3 uur per lesdag)
 • Je beschikt over een Laptop (of PC) met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer (recente updates geïnstalleerd)
  • Webcam (ingebouwd of los) en werkende audio, headset of oortjes
 • Je hebt een goede internetverbinding (doe hier een werkplek check)

Kosten opleiding

De scholingskosten zijn € 665,-.