Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) keuzedeel

Keuzedeel Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Leer hoe je iemand met NAH kan begeleiden

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn belangrijke functies (deels) kwijtgeraakt. De invloed hiervan op lichamelijke, psychische en sociale factoren kan groot zijn. In het keuzedeel staan we hier nadrukkelijk bij stil.

Dit keuzedeel gaat dieper in op de emoties die het niet aangeboren hersenletsel oproept bij de cliënt en zijn omgeving en vragen om begrip en professionele ondersteuning van de zorgverleners.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Resultaat

 • Bewijs van deelname

Inhoud keuzedeel

 

Dit keuzedeel bestaat uit 9 lesdagen. De volgende onderwerpen komen dan aan bod:

 1. Algemene introductie over NAH
 2. Gevolgen van NAH
 3. Nieuwe mogelijkheden, wensen en behoeften cliënten met NAH
 4. Communicatie, methodieken en NAH
 5. Begeleiden van een cliënt en netwerk bij verlies
 6. Het disharmonisch model
 7. Omgaan met ontremd gedrag
 8. Praktisch oefenen met acteurs
 9. Eindopdracht
   

Lesmateriaal

De deelnemers maken gebruik van een laptop voor het maken van de lesvoorbereiding en het downloaden en bestuderen van de bij deze cursus behorende documenten.

Studiebelastingsuren

Naast de lesdagen moeten studenten rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Dit zal ongeveer 3 uur per bijeenkomst aan voorbereiding vragen.

Begeleiding in de praktijk 

Een ervaren, bevoegde, collega begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van het examen in de praktijk

Examen keuzedeel

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen Prove2Move Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

Accreditatiepunten V&V

Het keuzedeel levert 39 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V). Bij het volgen van het keuzedeel vraagt dit ook praktijkervaring en een praktijkexamen.

Vooropleiding

Je hebt een diploma van een van de volgende opleidingen"

 • Verzorgende IG of AG
 • Verpleegkundige
 • Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Begeleider Gehandicaptenzorg.

Meer weten?

Voor informatie kan je contact opnemen met Suzanne Schrijvers of telefoon 06 18 68 77 05.