Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) keuzedeel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) - (K0067)

  • Niveau 3
  • Volwassenenonderwijs

Leer hoe je iemand met NAH kan begeleiden

Het keuzedeel NAH gaat dieper in op de emoties die het niet aangeboren hersenletsel oproept bij de cliënt en zijn omgeving en vragen om begrip en professionele ondersteuning van de zorgverleners. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel zijn belangrijke functies (deels) kwijtgeraakt. De invloed hiervan op lichamelijke, psychische en sociale factoren kan groot zijn. In het keuzedeel staan we hier nadrukkelijk bij stil.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Vooropleiding

Zie onder

Resultaat

  • Bewijs van deelname

Keuzedeel; 39 accreditatiepunten op bij V&V

Het keuzedeel levert 39 accreditatiepunten voor in het kwaliteitsregister van V&V op. Bij het volgen van het keuzedeel vraagt dit ook praktijkervaring en een praktijkexamen.

Vooropleiding

Verzorgende IG of AG, Verpleegkundige, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Begeleider Gehandicaptenzorg.

Inhoud keuzedeel NAH

Lesdag 1: Algemene introductie over NAH
Lesdag 2: Gevolgen van NAH
Lesdag 3: Nieuwe mogelijkheden, wensen en behoeften cliënten met NAH
Lesdag 4: Communicatie, methodieken en NAH
Lesdag 5: Begeleiden van een cliënt en netwerk bij verlies
Lesdag 6: Het disharmonisch model
Lesdag 7: Omgaan met ontremd gedrag
Lesdag 8: Praktisch oefenen met acteurs
Lesdag 9: Eindopdracht

Lesmateriaal
De deelnemers maken gebruik van een laptop voor het maken van de lesvoorbereiding en het downloaden en bestuderen van de bij deze cursus behorende documenten.

Studiebelastingsuren

Naast de lesdagen moeten studenten rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Dit zal ongeveer drie uur per bijeenkomst aan voorbereiding vragen.

Begeleiding in de praktijk (bij keuzedeel)

Een ervaren, bevoegde, collega begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van het examen in de praktijk

Examen (bij keuzedeel)

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen (Prove2Move Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

Meer weten?

Voor informatie kan je contact opnemen met Suzanne Schrijvers of telefoon 06 18 68 77 05.