Positieve Gezondheid

Cursus Positieve Gezondheid

  • Cursus
  • Volwassenenonderwijs

Uit gaan van veerkracht en eigen regie

Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Hoe ga je in gesprek over positieve gezondheid en wat betekent het voor de zorg voor de cliënt en jezelf?

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Cursus

Duur

0-0,5 jaar

Kosten

Op aanvraag

Resultaat

  • Getuigschrift

Inhoud cursus

Mensen (ouderen, volwassenen, adolescenten en kinderen) zijn niet hun aandoening of hun probleem. Toch gaat in de sectoren zorg en welzijn alle aandacht uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we ze beter kunnen maken. 

Positieve Gezondheid, zoals geformuleerd door Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (IPH) kiest een andere invalshoek. ‘Gezondheid als het vermogen van de mens om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven’. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De visie van Positieve Gezondheid is uitgewerkt in zes dimensies die een breed beeld geven van het begrip gezondheid.

In deze cursus leer je de basisbeginselen van positieve gezondheid. Het is een korte kennismaking waarin je kennis opdoet over positieve gezondheid en leert waarop het gedachtengoed is geïnspireerd. Je gaat hiermee aan de slag door het spinnenwebmodel op jezelf toe te passen en tools krijgt om het ‘andere gesprek’ te voeren met een cliënt/patiënt/deelnemer/bewoner/… over zijn of haar positieve gezondheid.

Cursusduur

De training Positieve Gezondheid bestaat uit 4 dagdelen van 2,5 klokuren.

Locatie

De cursus wordt verzorgd in het Vitaliteitslab in het stadion Galgenwaard, Herculesplein 315, Utrecht.

Bij meerdere trainingsdagen kan er ook gebruik worden gemaakt van de Future Care Labs, Vondellaan 174, Utrecht.

Mocht je geïnteresseerd zijn als organisatie, de scholing is ook incompany mogelijk. 

Certificaat

Na een succesvolle deelname krijgt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname van het Institute for Positive Health.