BIG online scholing klinisch redeneren

BIG herregistratie: Klinisch redeneren

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Vooropleiding

Diploma Verpleegkundige

Aantal Deelnemers

Min 6 - max 12

Inhoud scholing

Ter voorbereiding van het mondeling examen klinisch redeneren bieden we een online scholing van drie uur aan waarin vooral tijd besteed wordt aan het oefenen aan de hand van casuïstiek.

Je bereidt je op dit onderdeel voor aan de hand van het PAN-Model en het zakboekje van het klinisch redeneren. Tijdens de scholing wordt kort de theorie herhaald en is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarna wordt geoefend in het klinisch redeneren aan de hand van branche specifieke casuïstiek.

Je moet als verpleegkundige tijdens het mondeling examen klinisch redeneren kunnen aantonen dat je:

  • een verpleegkundige diagnose kan stellen en weet welke benodigde verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding, volgens protocollen en richtlijnen nodig is;
  • tijdig veranderingen in de gezondheidstoestand kan signaleren;
  • kunt verantwoorden welke passende actie, wordt ingezet zodat het herstel bespoedigd wordt of verergering van ziekte te wordt voorkomen.