klantcontact, servicegericht

Cedeo en ISO-norm 9001:2015 erkenning verlengd

ROC Midden Nederland is CEDEO erkend

Cedeo verlengt de erkenning weer met twee jaar met opnieuw hoge scores op klanttevredenheid en kwaliteit. Ook de komende twee jaar is mbo voor professionals (voorheen Bedrijfsopleidingen) verzekerd van de erkenning van Cedeo. Uit het onderzoek door Cedeo onder opdrachtgevers blijken de sterke kanten van mbo voor professionals: flexibel, fijne samenwerkingspartner, klantgericht, concreet, persoonlijk contact, maatwerk, prettig in de communicatie en vlot en resultaatgericht. De manier waarop ROC Midden Nederland het contact met de opdrachtgevers onderhoudt en met hen meedenkt, valt positief op.

Onze accountmanagers in het bedrijfsleven

“Met het inzetten van accountmanagers, waardoor je een vast aanspreekpunt hebt, investeert het ROC in de contacten. Er is ruim voldoende overleg en ze spelen goed in op de wensen van de klant”. “Mbo voor professionals is de borger van de kwaliteit van onderwijs voor ons”, aldus enkele referenten. Andere uitspraken over de sterke punten van ROC Midden Nederland zijn: “Ik vind het knap dat zij met één gesprek de behoefte konden vertalen naar opleidingsvraag” en “De docent is het belangrijkste. Hij organiseert het strak, houdt de voortgang goed bij en geeft goed les.” 

Mbo voor professionals heeft goede contacten met het bedrijfsleven, instellingen en gemeenten in de regio en biedt een breed spectrum van functiegerichte trainingen en cursussen in de sectoren Techniek, Economie, Educatie, Zorg en Welzijn, Toerisme en Horeca. Daarnaast is men ook actief in de Facilitaire Dienstverlening; van administratie en marketing tot sales, management, techniek en ICT. Mbo voor professionals beschikt over specifieke kennis en expertise van de onderwijsorganisatie én de zakelijke en particuliere markt. Mbo voor professionals verzorgt voor regionale klanten beroepsbegeleidende leerweg trajecten, maatwerkcursussen en vakgerichte trainingen en werken samen met andere opleidingsinstituten en partners.

Cedeo is de onafhankelijk certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement. Meer weten over Cedeo?

Ook de (nieuwe) ISO-norm behaald

ROC Midden Nederland is ISO9001 gecertificeerd

Mbo voor professionals is ook weer, nu met een nieuwe versterkte norm, genormeerd volgens de ISO-norm 9001:2015. Vanzelfsprekend zijn we trots. We doen het niet alleen goed op kwaliteit en klanttevredenheid, inhoud en het onderwijs, maar ook op de organisatie van het onderwijs.

De nieuwe normen maken een betere aansluiting op de strategie en ‘governance’ van organisaties mogelijk en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering. Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

De belangrijkste vernieuwingen en eisen van ISO 9001:2015 op een rij

  1. Stakeholders identificeren en een duurzame win-win relatie ontwikkelen
  2. Risicomanagement gebruiken om processen te verbeteren
  3. Input en output definiëren, meten en continue verbetering van processen
  4. Kwaliteitshandboek eenvoudig en geïntegreerd
  5. Documentatie 
  6. Leiderschap en de verantwoordelijkheid van de directie
  7. De werkplek en werkomgeving continu verbeteren