Twee meisjes aan het touwtje springen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Sportieve Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Opleiding Sportieve Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Wil jij aan de slag als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of buitenschoolse opvang (bso)? Ben je daarnaast sportief en vind je het leuk om sportactiviteiten voor kinderen te organiseren? Dan is de opleiding Sportieve Pedagogisch Medewerker Kinderopvang iets voor jou.

Deze opleiding leidt je op voor het mbo-diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, maar tijdens de opleiding ligt het accent op sport- en bewegingsactiviteiten. 

Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf of (sportieve) buitenschoolse opvang. Je zorgt dat de kinderen zich daar veilig en geborgen voelen en begeleidt hen daarnaast bij sport- en spelactiviteiten.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

2 jaar

Startdatum

September 2024

Kosten

€ 715,-

Lestijden

08.30 tot 17.00 uur

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding Sportieve Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Je leert vaardigheden die je nodig hebt bij de begeleiding, verzorging en opvoeding van kinderen. Dit leer je zowel tijdens lessen op school als in de praktijk. Je leert hoe je ontwikkelingsgerichte sport- en bewegingsactiviteiten bedenkt en zorgt dat deze zijn afgestemd op de leeftijd en vaardigheden van elk kind.

Als pedagogisch medewerker heb je goede communicatieve vaardigheden nodig. Tijdens de opleiding ontwikkel je deze vaardigheden verder en leer je ook om je hoofd koel te houden bij uitdagende situaties.  

De lessen zijn bij het Sport College op de unieke locatie in Stadion Galgenwaard.

Leerdoelen

 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat.
 • Je inventariseert behoeften en wensen van het kind.
 • Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel- en leeromgeving.
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind.
 • Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en het leren van het kind.
 • Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg.
 • Je bereidt een les, training en activiteit voor en voert deze uit.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je gaat 1 dag per week naar school en werkt de rest van de week als medewerker bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, bso of voor- en vroegschoolse (vve) locatie onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Je krijgt praktijkvakken en algemene vakken en werkt 2 tot 4 dagen op je werkplek. Daarnaast krijg je ook een aantal keuzedelen die met name gericht zijn op de sportieve kinderopvang. Hiermee kun je je kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm. Verder bestaat de opleiding uit:

 • Een basis- en profieldeel waarbij je werkt aan beroepsthema’s zoals persoonlijke verzorging bieden, communicatie met ouders, les- en leidinggeven en organiseren van een evenement
 • Algemene vakken (Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap).
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (bpv)

Keuzedelen

 • Leider Sportieve Recreatie
 • Bso 4 tot 8 jaar of bso 8 tot 12 jaar
 • Gezonde leefstijl in de kinderopvang

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer 2 jaar en bestaat uit 72 lesdagen van 6 lesuren. Houd daarnaast rekening met zelfstudie en praktijk (werkend leren) van minimaal 630 uur per jaar.

Start opleiding

De opleiding start bij voldoende deelnemers. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht. 

Diploma

Deze opleiding leidt op voor het mbo-diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 (crebo 25696).

Toelatingseisen

Je beschikt over:

 • minimaal een mbo-diploma niveau 2, vmbo-kader / -gl / -tl of een overgangsbewijs van havo 3 naar 4;
 • een baan bij een erkend leerbedrijf;
 • een laptop en internet.

Beroepspraktijkvorming (bpv) en leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Voor de bso heb je een contract van 16 uur per week nodig en voor de kinderopvang is dit 20 uur. Je ontvangt ook direct een startsalaris.

Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op website Stagemarkt. Bij het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. Als school onderhouden wij contact met je praktijkopleider.

Opleidingskosten

€ 715,- per jaar (wettelijk verplicht lesgeld) exclusief lesmateriaal. Het wettelijk verplicht lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Interesse?

Heb je interesse in deze opleiding, neem dan contact op met Projectbureau Welzijn.