Pedagogisch medewerker met peuter op een kinderdagverblijf

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Begeleiden van groepen kinderen

Als pedagogisch medewerker staat creativiteit centraal in je dagelijkse werkzaamheden. Je begeleidt groepen kinderen in een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang (bso). Jij speelt daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Je zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en geborgen voelen en begeleidt hen bij creatieve, muzikale of bewegingsactiviteiten.

Tijdens deze opleiding heb je 1 lesdag per week en daarnaast werk je bij een kinderdagverblijf of bso. Ons onderwijs is zodanig ingericht dat het mogelijk is om voor elke student een eigen leerroute samen te stellen, passend bij het instroomniveau, het ontwikkeltempo, de interesse en de actuele behoefte. Deze flexibiliteit geeft je de mogelijkheid om jouw leerroute te verrijken, te versnellen of juist te vertragen.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

1,5-2 jaar

Startdatum

Doorlopend

Kosten

€ 654,-

Lestijden

08.30 - 16.30 uur

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3

Je leert vaardigheden die je nodig hebt bij de begeleiding, verzorging en opvoeding van kinderen. Je leert hoe je ontwikkelingsgerichte activiteiten bedenkt en zorgt dat deze zijn afgestemd op de leeftijd en vaardigheden van elk kind. Als pedagogisch medewerker heb je goede communicatieve vaardigheden nodig. Tijdens de opleiding ontwikkel je deze vaardigheden verder en leer je ook om je hoofd koel te houden bij uitdagende situaties. Dit leer je zowel tijdens lessen op school als in de praktijk.

Leerdoelen van de opleiding

Basisdeel

 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat.
 • Je inventariseert behoeften en wensen van het kind.
 • Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor.
 • Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel- en leeromgeving.
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind.
 • Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind.
 • Je evalueert eigen werkzaamheden en werkt aan je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg.

Profieldeel

 • Je communiceert met ouders/vervangende opvoeders en het kind.
 • Je stelt een activiteitenprogramma op.
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit.
 • Je zorgt voor de uitvoering van een (dag)programma.
 • Je biedt persoonlijke verzorging.
 • Je draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving.

Hoe ga ik dit leren?

Je gaat 1 dag per week naar school en werkt de rest van de week als medewerker bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, bso of voor- en vroegschoolse (vve) locatie onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basis- en profieldeel waarbij je werkt aan beroepsthema’s zoals persoonlijke verzorging bieden, een verantwoorde speel- leeromgeving creëren en communicatie met ouders.
 • Generieke vakken (Nederlands, loopbaan en burgerschap en rekenen)
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (bpv)

Keuzedelen

 • Bso 4 tot 8 jaar en bso 8 tot 12 jaar
 • Babyspecialist
 • Expressief Talent, muziek, drama, sport & spel en beeldend
 • Basis ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie
   

Toelatingseisen

 • Je beschikt minimaal over een mbo-diploma niveau 2, vmbo-kader / -gl / -tl of overgangsbewijs havo 3 naar 4.
 • Je beschikt over een baan bij een erkend leerbedrijf.
 • Je beschikt over een laptop en internet.

BPV / leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de bso heb je een contract van 16 uur per week nodig en voor de kinderopvang is dit 20 uur.

Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Start opleiding

Je kunt het hele jaar door starten met deze opleiding. De lesdagen zijn op woensdag of vrijdag, daarom kies je bij het aanmelden voor 1 van deze dagen. 

Opleidingsduur

Voordat je met de opleiding start, heb je eerst een intake. Tijdens de intake bespreken we jouw leer- en werkervaring. Deze kunnen van invloed zijn op de lengte en/of de inhoud van jouw leerroute. Na de intake krijg je hiervoor een advies. Binnen jouw leerroute bepaal jezelf je tempo en kun je versnellen of vertragen.

De opleiding duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar met 1 lesdag per week. Houd daarnaast rekening met zelfstudie en praktijk (werkend leren) van minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (mbo-niveau 3).

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan je doorstromen naar de 1-jarige kopopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (mbo-niveau 4).

Opleidingskosten

€ 654,- per schooljaar (wettelijk verplicht cursusgeld schooljaar 2023-2024) exclusief lesmateriaal. Het wettelijk verplicht cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld).

Voor werkgevers

Wil je deze scholing aanbieden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met accountmanager Annelien Hufner, 06 41 02 07 38.
 

We kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven.