2 pedagogisch medewerkers in gesprek buiten bij kinderdagverblijf

Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Mbo-certificaat Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang

Werk jij als pedagogisch medewerker? En wil je je verder ontwikkelen in het samenwerken en communiceren met ouders en andere professionals binnen een integraal kindcentrum of de jeugdhulp? Of ben je zij-instromer en wil je starten in de kinderopvang? Dan is het mbo-certificaat Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang interessant voor jou. Dit mbo-certificaat biedt je een extra mogelijkheid om aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker te voldoen. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Crebonummer en naam

 • C0126 Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang

Startdatum

september 2024

Kosten

€ 1.295,-, zie hieronder

Resultaat

 • MBO-certificaat
 • Branche-certificaat

Inhoud Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang

Goed samenwerken en communiceren met ouders en andere professionals wordt steeds belangrijker. Tijdens deze opleiding leer je daarom hoe je in de dag- en buitenschoolse opvang professioneel samenwerkt en (digitaal) communiceert . Je ontwikkelt je op het gebied van digitale vaardigheden en leert verantwoord en zorgvuldig omgaan met het delen van informatie op sociale media.

Leerdoelen

 • Je leert werkzaamheden, werkwijzen en de taakverdeling afstemmen om de kwaliteit en continuïteit te borgen en te zorgen voor eenduidigheid.
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind.
 • Je evalueert je eigen werkzaamheden en stelt verbeterpunten op.
 • Je leert goed communiceren en gesprekken voeren met de ouders / vervangende opvoeders van het kind.

Dit beroepsgerichte mbo-certificaat bevat werkprocessen van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang mbo-niveau 3. De selectie van de werkprocessen is gebaseerd op het competentieprofiel van de pedagogisch medewerker kinderopvang.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt deze opleiding grotendeels online, op jouw niveau en tempo. Jouw ervaring telt hierbij mee. Samen met je succescoach stel je namelijk je eigen leerroute vast op basis van een intakegesprek, je werkervaring en eventuele diploma's.

Je besteedt per week ongeveer 8 tot 12 uur aan je studie en leert daarnaast veel in de praktijk op jouw leerwerkplek bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, bso of voor- en vroegschoolse (vve) locatie. Je werkt hier onder begeleiding van een ervaren collega.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Coachgesprekken met jouw succescoach
 • Zelfstudiemethode
 • 4 online sessies van 1 uur
 • Fysieke workshop van 3 uur

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer 10 weken. Je volgt je eigen leerroute en tempo, dus versnellen is mogelijk. 

Startdatum

In schooljaar 2024-2025 start de opleiding in september, november, februari en mei. We brengen je tijdig op de hoogte van de datum en het tijdstip voor de online sessies en de workshop op locatie.

Lestijden

De online sessies en de workshop zijn tussen 09.00 en 17.00 uur. De coachgesprekken kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden.

Locatie

De workshop is op locatie Disketteweg 10 in Amersfoort.

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvang je het landelijk erkend mbo-certificaat en branche-certificaat C0126 Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg of een mbo-diploma op niveau 2 of vergelijkbaar of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.
 • Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf.
 • Je beschikt over een laptop en internet.

Beroepspraktijkvorming (bpv) en leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de richting bso heb je een contract van 16 uur per week nodig, voor de richting kinderopvang 20 uur.

Het bedrijf waar je werkt moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit betekent dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Bij het leerbedrijf kun je soms ook praktijkexamens doen. De succescoach onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Als je nog geen werkplek hebt, dan brengen wij je indien mogelijk direct in contact met een werkgever uit ons netwerk.

Vervolgmogelijkheden

Je kunt ervoor kiezen om een van de volgende certificaten te behalen:

 • Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (C0123)
 • Pedagogisch klimaat in de kinderopvang (C0125) 

Wil je de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 volgen en het volledige mbo-diploma behalen? Dan krijg je met het certificaat Pedagogisch klimaat in de kinderopvang vrijstelling voor een aantal onderdelen.  

Voor werkgevers

Wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met accountmanager Annelien Hufner, 06 41 02 07 38.

WIJZR

Dit beroepsgerichte mbo-certificaat is ontwikkeld door WIJZR: een initiatief van OPPstap Zorg en Welzijn, Drenthe College en ROC Midden Nederland. WIJZR biedt jou als volwassene de mogelijkheid om met online en flexibel onderwijs mbo-certificaten te behalen. Dankzij de methode en deskundigheid van WIJZR kun jij snel en gefaseerd ingezet worden binnen de kinderopvang.

Wil je ook WIJZR worden en leren waar en wanneer jij wilt? Kijk voor de mogelijkheden in jouw regio op de website van WIJZR.