Pedagogisch medewerker met spelende peuter op een kinderdagverblijf

Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Mbo-certificaat Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang

Wil jij (weer) aan de slag als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang (bso), maar sluit jouw opleidingsachtergrond onvoldoende aan? Wil je je kennis opfrissen en zorgen dat je over de actuele competenties beschikt? Of wil je juist als zij-instromer starten in de kinderopvang? Dan is het mbo-certificaat Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang interessant voor jou.  

Dit mbo-certificaat biedt je een extra mogelijkheid om aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker te voldoen. Je leert om activiteiten gericht en methodisch in te zetten om de ontwikkeling en het spelen bij kinderen te stimuleren en te volgen.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Crebonummer en naam

 • C0123 Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang

Startdatum

september 2024

Kosten

€ 1.295,-, zie hieronder

Resultaat

 • MBO-certificaat
 • Branche-certificaat

Inhoud opleiding Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang

Tijdens deze opleiding leer je hoe je als pedagogisch medewerker in de bso groepsgewijs activiteiten organiseert en begeleidt. Het aanbod van de activiteiten in de bso is nu veel gevarieerder dan voorheen, zowel qua locaties (binnen en buiten) als de soort activiteiten (sport, spel en creatief bezig zijn).

Binnen dit speelveld moet je als pedagogisch medewerker activiteiten gericht in kunnen zetten om de ontwikkeling en het spelen te stimuleren en te volgen. Je leert hoe je hierbij ruimte geeft aan de ontwikkelingsbehoeften op de diverse ontwikkelingsgebieden van ieder kind en van de groep. En hoe je oog houdt voor de eigenheid en talenten van ieder kind.

Leerdoelen

 • Je bereidt activiteiten voor.
 • Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind.
 • Je stelt een activiteitenprogramma op.
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit.
 • Je zorgt voor de uitvoering van een (dag)programma.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt deze opleiding grotendeels online, op jouw niveau en tempo. Jouw ervaring telt hierbij mee. Samen met je succescoach stel je namelijk je eigen leerroute vast op basis van een intakegesprek, je werkervaring en eventuele diploma's.

Je besteedt per week ongeveer 8 tot 12 uur aan je studie en leert daarnaast veel in de praktijk op jouw leerwerkplek bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, bso of voor- en vroegschoolse (vve) locatie. Je werkt hier onder begeleiding van een ervaren collega.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Coachgesprekken met jouw succescoach
 • Zelfstudiemethode
 • 4 online sessies van 1 uur
 • Workshop op locatie van 3 uur

Opleidingsduur

De opleiding duurt ongeveer 10 weken. Je volgt je eigen leerroute en tempo, dus versnellen is mogelijk. 

Startdatum

In schooljaar 2024-2025 start de opleiding in september, november, februari en mei. We brengen je tijdig op de hoogte van de datum en het tijdstip voor de online sessies en de fysieke workshop.

Lestijden

De online sessies en workshop zijn tussen 09.00 en 17.00 uur. De coachgesprekken kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden.

Locatie

De workshop is op Disketteweg 10 in Amersfoort.

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvang je het landelijk erkend mbo-certificaat en branche-certificaat C1023 Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg) of een mbo-diploma op niveau 2 of vergelijkbaar of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.
 • Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf.
 • Je beschikt over een laptop en internet.

Beroepspraktijkvorming (bpv) en leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de richting bso heb je een contract van 16 uur per week nodig, voor de richting kinderopvang is dit 20 uur.

Het bedrijf waar je werkt moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit betekent dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Bij het het leerbedrijf kun je soms ook praktijkexamens doen. De succescoach onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Als je nog geen werkplek hebt, dan brengen wij je indien mogelijk direct in contact met een werkgever uit ons netwerk.

Vervolgmogelijkheden

Je kunt ervoor kiezen om een van de volgende certificaten te behalen:

 • Pedagogisch klimaat in de kinderopvang (C0125)
 • Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang (C0126) 

Wil je de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 volgen en het volledige mbo-diploma behalen? Dan krijg je met het certificaat Pedagogisch klimaat in de kinderopvang vrijstelling voor een aantal onderdelen.  

Voor werkgevers

Wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met accountmanager Annelien Hufner, 06 41 02 07 38.

WIJZR

Dit beroepsgerichte mbo-certificaat is ontwikkeld door WIJZR: een initiatief van OPPstap Zorg en Welzijn, Drenthe College en ROC Midden Nederland. WIJZR biedt jou de mogelijkheid om met online en flexibel onderwijs mbo-certificaten te behalen. Dankzij de methode en deskundigheid van WIJZR kun jij snel en gefaseerd ingezet worden binnen de kinderopvang.

Wil je ook WIJZR worden en leren waar en wanneer jij wilt? Kijk voor de mogelijkheden in jouw regio op de website van WIJZR.