Pedagogisch medewerker met kinderen op een kinderdagverblijf

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Begeleiden van kinderen bij activiteiten

Kan jij goed organiseren en vind je het prettig om het aanspreekpunt binnen een organisatie te zijn? Dan is de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang interessant voor jou. 

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang (bso). Jij speelt daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en geborgen voelen.

 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

1,5-2 jaar

Startdatum

Doorlopend

Kosten

€ 715,-

Lestijden

08.30 - 16.30 uur

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 4

Ons onderwijs is zo ingericht dat het mogelijk is om voor elke student een eigen leerroute samen te stellen, passend bij het instroomniveau, ontwikkeltempo, de interesse en de actuele behoefte. Door deze flexibiliteit kan je je leerroute verrijken, versnellen of juist te vertragen.

Je leert vaardigheden die je nodig hebt bij de begeleiding, verzorging en opvoeding van kinderen. Bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. 

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basis- en profieldeel waarbij je werkt aan beroepsthema’s zoals samenwerken met betrokkenen en beleid, pedagogisch klimaat en het aanbieden van activiteiten.
 • Generieke vakken (Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen)
 • Keuzedelen
 • Beroepspraktijkvorming (bpv)

Leerdoelen basisdeel

 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat.
 • Je inventariseert behoeften en wensen van het kind.
 • Je bereidt de uitvoering van activiteiten voor.
 • Je creëert een verantwoorde en stimulerende speel- en leeromgeving.
 • Je werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind.
 • Je volgt en stimuleert de ontwikkeling en het leren van het kind.
 • Je evalueert eigen werkzaamheden en werkt aan je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg.

Leerdoelen profieldeel

 • Je communiceert met ouders/vervangende opvoeders en deelt kennis en inzichten.
 • Je stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op.
 • Je maakt een ontwikkelplan en voert dit uit.
 • Je biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes.
 • Je schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving.
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan.
 • Je voert coördinerende, beleidsondersteunende en beheertaken uit.

Keuzedelen

 • Bso 4 tot 8 jaar en bso 8 tot 12 jaar
 • Expressief Talent, muziek, drama, sport & spel en beeldend
 • Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar
 • Gezonde leefstijl in de kinderopvang

Beroepspraktijkvorming

Je gaat 1 dag per week naar school en werkt de rest van de week als medewerker bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, bso of voor- en vroegschoolse (vve) locatie. Je werkt altijd onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert dus vooral ‘on the job’. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Toelatingseisen

 • Je beschikt minimaal over een mbo-diploma niveau 2 of een vmbo-diploma-kader / -gl / -tl.
 • Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf.
 • Je beschikt over een laptop en internet.

BPV / leerwerkplek

Je hebt voor deze opleiding een werkplek nodig. Voor de bso heb je een contract van 16 uur per week nodig en voor de kinderopvang is dit 20 uur. 
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Geschikte leerbedrijven vind je op de website van stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Start opleiding

Je kunt het hele jaar door starten met deze opleiding. De lesdagen zijn op woensdag of vrijdag. Bij het aanmelden kies je zelf je lesdag.  

Opleidingsduur

Voordat je met de opleiding start, heb je eerst een intake. We bespreken dan jouw leer- en werkervaring. Deze kunnen van invloed zijn op de duur en/of de inhoud van jouw leerroute. Na de intake krijg je een advies. Binnen jouw leerroute bepaal jezelf je tempo en kun je versnellen of vertragen.

De opleiding duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar met 1 lesdag per week. Houd daarnaast rekening met zelfstudie en praktijk (werkend leren) van minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (mbo-niveau 4).

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kun je doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld Pedagogisch Educatief Medewerker, Mens en Maatschappij of een docentopleiding.

Opleidingskosten

€ 715,- per schooljaar (wettelijk verplicht lesgeld schooljaar 2024-2025) exclusief lesmateriaal. Het wettelijk verplicht lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Voor werkgevers

Wil je deze scholing aanbieden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met accountmanager Annelien Hufner, 06 41 02 07 38.