Mbo certificaat ‘Voeding industriële processen’ K0651

Voeding industriële processen K0651, mbo certificaat

 • Keuzedeel
 • Volwassenenonderwijs

Wat doe je in dit beroep?

In de voedingsindustrie neemt de vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing en de hoge mobiliteit van medewerkers in de sector toe. Het is belangrijk dat de operator die in de voedingsindustrie werkt of gaat werken, op de hoogte is van en kan werken met de regels en voorschriften die hier gelden. Te denken valt aan HACCP, voedselveiligheid, het nemen van microbiologische monsters en het hanteren van persoonlijke hygiëne. Na het afronden van dit mbo-certificaat hebben werkende en werkzoekende operators A en B voldoende kennis om als mechanisch of procesoperator werken in de voedingsindustrie.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Keuzedeel

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

Zie onder

Kosten

€ 1.250,-

Niveau

2, 3 en 4

Locatie

Nieuwegein of incompany

Resultaat

 • MBO-certificaat

Inhoud keuzedeel Voeding Industriële processen

Je volgt gedurende zes weken een bijeenkomst van drie uur. De ene week een fysieke bijeenkomst en de andere week een online bijeenkomst. Bijeenkomsten zijn op de Harmonielaan 2 Nieuwegein. Het scholingstraject bestaat uit:

 • het doorlopen van online studiemateriaal
 • het bijwonen van webinars en fysieke lessen
 • het uitvoeren van praktijkopdrachten in de BPV
 • het leren van het vak in de BPV onder begeleiding van een getrainde praktijkbegeleider
 • het afleggen van een praktijkexamen in de BPV

De operator leert over en doet ervaring op met:

 • biologische [omzettings-]processen
 • achtergronden van de geclassificeerde kritische punten (CCP’s)
 • de principes en omstandigheden waaronder micro-organismen zich vermenigvuldigen
 • de principes en voorwaarden bij opslag van goederen en producten
 • de principes van afvalstroombeheersing
 • de principes van persoonlijke hygiëne
 • de principes van reinigen en desinfecteren
 • de vormen van bederf en besmetting waaraan grondstoffen, halffabricaten en producten kunnen worden blootgesteld
 • de wettelijke regels in de Warenwet en Europese regelgeving ten aanzien van voedselveiligheid
 • het HACCP principe
 • specifieke bedrijfsdocumentatie rondom voedselveiligheidssystemen
 • voedselveiligheidssystemen
 • besmetting en bederf voorkomen
 • de beheersmaatregelen van de CCP’s controleren
 • de regels van persoonlijke hygiëne hanteren
 • een microbiologisch monster nemen
 • het FIFO-systeem hanteren.
 • het productieproces bijstellen m.b.t. voedselveiligheid
 • procesafwijkingen herkennen die invloed hebben op voedselveiligheid
 • standaardprocedures en parameters in relatie tot voedselveiligheid vinden in bedrijfsdocumentatie

Startdatum

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de startdatum.

Toelatingseisen

Een werkgever met de juiste accreditatie en een geschoolde praktijkbegeleider + examinator. Basiskennis procestechniek Operator A of Operator B en ten minste een vmbo- of havodiploma.

Vervolgmogelijkheden

Je kunt een volledige mbo-opleiding tot operator A of B volgen. Dit mbo-certificaat kan als keuzedeel meetellen bij deze opleidingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Frans Donkervoort of telefoon: 06 34 36 34 57.