procesindustrie, operator A

Operator A

  • Niveau 2
  • Volwassenenonderwijs
  • STAP-budget

Wat doe je in dit beroep?

Als operator A werk je in een fabriek waar met installaties producten worden gemaakt. Veel van het productiewerk is geautomatiseerd. Toch moeten er mensen zijn die in de gaten houden of alles wel goed gaat. Eén van die mensen is de operator A. 

Je controleert productieprocessen en je werkt met de controle- en bedieningsorganen van machines en apparaten. Op een beeldscherm volg je wat er in een installatie gebeurt. Gaat er iets fout, dan grijp je in. Soms vraag je daarbij hulp aan je leidinggevende.

STAP-opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 2

Duur

1 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Prijs op aanvraag

Vooropleiding

Vmbo Basisberoeps

Incompany

In overleg

Resultaat

  • MBO-diploma

Opleiding Operator A

Je werkt in een centrale controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces. Ook verricht je klein onderhoud en assisteer je bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden. Vaak werk je in ploegendienst en soms ook in het weekend. De producten waar jij aan werkt, gaan naar plaatsen in heel Nederland en soms daarbuiten!

Tijdens de opleiding Operator A leer je omgaan met de controle- en bedieningsorganen van machines en apparaten. Je kunt straks werken in een centrale controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces. Ook verricht je klein onderhoud en assisteer je bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden. Verder doe je mondeling en schriftelijk verslag over het procesverloop.

De opleiding bestaat uit beroepspakketten met een theoriedeel, praktijkopdrachten en toetsen. Doordat theorie en praktijk aan elkaar worden gekoppeld, ontwikkel je kennis, houding en vaardigheden. Onder begeleiding van de docent en praktijkbegeleider werk je zelfstandig aan opdrachten. De opleiding is praktijkgericht. Ook de lesboeken gaan uit van praktijksituaties. Gemiddeld ben een dag in de week bezig voor de opleiding. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Procesonderhoud, procestechniek en procesbeheersing
  • Veiligheid en milieu
  • Communicatie en organisatie
  • Wiskunde, natuurkunde en scheikunde 
  • Werktuigbouwkunde 

Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm.

De opleiding is als volgt opgebouwd:
De praktijkopdrachten worden vormgegeven na een inventarisatie van de werkomgeving. De opleiding bestaat uit een aantal beroepspakketten die worden afgesloten met een toets. De opleiding wordt afgesloten met een examen (Proeve van Bekwaamheid) op de werkplek. ROC Midden Nederland kan de opleiding toespitsen op verschillende branches. Bijvoorbeeld chemie, levensmiddelen of de kunststof- en rubberbranche.

Je volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl: werken en leren) en wordt voor tenminste 60% opgeleid in het bedrijf. 

Duur opleiding Operator A

De opleiding duurt één jaar. Individueel versnellen kan gedurende de opleiding.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet je een afgeronde vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg hebben. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen moet de deelnemer een baan hebben bij een erkend leerbedrijf en de beschikking hebben/in het bezit zijn van een laptop.

Vervolgmogelijkheden

Na een succesvolle afsluiting van de opleiding operator A ontvang je het mbo-diploma niveau 2 Operator A en kan je verder studeren in de opleiding Operator B, niveau 3.

Stap-budget

Wil je meer weten over het aanvragen van het Stap-budget? Kijk dan op onze pagina Stap-budget.

Meer weten?

Neem dan contact op met Frans Donkervoort of telefoon: 06 34 36 34 57.