Mbo certificaat ‘Lean en Creatief’ K0512

Lean en Creatief K0512, mbo certificaat

 • Keuzedeel
 • Volwassenenonderwijs

Waardecreatie in processen

Lean is een managementmethode die uitgaat van klantgericht werken en verspillingen voorkomen. Er zijn vijf principes en zeven verspillingen in de wereld van lean. Bij lean staan de klant en de mens (medewerkers) altijd centraal. Creativiteit en een leven lang leren en ontwikkelen, vormen daarbij de basis.

In dit keuzedeel leer je op de lean wijze te denken en je creativiteit te gebruiken om oplossingen aan te dragen. Lean werkt met verschillende modellen die je daarin ondersteunen. Maar vooral inzicht, creativiteit en inventiviteit zijn belangrijk.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Keuzedeel

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

Zie onder

Kosten

€ 1.250,-

Niveau

niveau 2, 3 en 4

Locatie

Nieuwegein of incompany

Resultaat

 • MBO-certificaat

Inhoud keuzedeel Lean en Creatief

Na het behalen van dit mbo-certificaat hebben beginnend beroepsbeoefenaren een inventieve mindset (denk daarbij o.a. aan je oordeel uitstellen, gaan voor kwantiteit, constructief beoordelen). Zij kunnen de lean en creatieve processtappen toepassen (zoals de klantvraag formuleren, een idee uitwerken in oplossingen, de effectiviteit van zowel processen als oplossingen beoordelen) en relevante tools en technieken gebruiken, bijvoorbeeld probleemanalyse (het ‘visgraat diagram’ of het ‘5x why’, de ‘Pareto-analyse’ of ‘prototyping’) of het opnieuw vormgeven van werkprocessen door middel van ‘Value Stream Mapping’.

Gedurende zes weken volg je een bijeenkomst van drie uur. De ene week een fysieke bijeenkomst en de andere week een online bijeenkomst. Bijeenkomsten zijn op de Harmonielaan 2 Nieuwegein. Het scholingstraject bestaat uit:

 • het doorlopen van online studiemateriaal
 • het bijwonen van webinars en fysieke lessen
 • het uitvoeren van praktijkopdrachten in de BPV
 • het leren van het vak in de BPV onder begeleiding van een getrainde praktijkbegeleider
 • het afleggen van een praktijkexamen in de BPV

De operator leert over en doet ervaring op met:

 • creatieve denktechnieken
 • denkstrategieën
 • voorkomende procedures en standaarden in een bedrijf
 • het ICE-model
 • het Lean Transformatiemodel
 • lean en creatieve processtappen
 • objectief waarnemen uit verschillende perspectieven
 • flexibel associëren
 • beoordelingen onderbouwen
 • patroondoorbrekend denken
 • zijn oordelen uitstellen
 • luisteren, samenvatten en doorvragen
 • divergent en convergent denken
 • processen/projecten documenteren
 • lean en creatieve instrumenten en technieken toepassen (bijvoorbeeld het 'visgraat diagram', de '5x Why' methode, de 'Pareto-analyse')
 • kan problemen aangaan volgens de Plan, Do, Check, Act cyclus
 • kan de klantvraag vertalen naar concrete doelstellingen

Startdatum

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de startdatum.

Toelatingseisen keuzedeel Lean en Creatief

Een werkgever met de juiste accreditatie en een geschoolde praktijkbegeleider + examinator. Je hebt tenminste een vmbo- of havodiploma.

Vervolgmogelijkheden

Je kunt een volledige mbo-opleiding tot operator A, B of C volgen. Dit MBO-certificaat kan als keuzedeel meetellen bij deze opleidingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Frans Donkervoort of telefoon 06 34 36 34.