Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek

Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek

  • Cursus
  • Volwassenenonderwijs

Bijscholen middelbare Inspectie keuringstechniek

De Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek is bedoeld voor deelnemers met onvoldoende vooropleiding voor de opleiding Middelbare Inspectie keuringstechniek, niveau 2.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Cursus

Duur

0,5-1 jaar

Startdatum

september 2024

Kosten

€ 2.825,-, inclusief lesmateriaal

Vooropleiding

Voortgezet onderwijs

Resultaat

  • Getuigschrift

Inhoud cursus

De cursus start (bij voldoende aanmeldingen) in september 2024. De cursusperiode (30 dagdelen) is van september tot juli.Het programma van de Schakelcursus ziet er als volgt uit:

Elektrotechniek
Elektrische spanning, stroom en weerstand, de Wet van Ohm, meten van stroom en spanning, energie, elektro, elektromagnetisme, wisselspanning, stroom, generatoren en elektromotoren, condensator, spoeltransformator, condensator en spoel, gelijkspanningsbronnen, gelijkrichters, veiligheidsvoorschriften, fabrieksinstallatie.

Sterkteleer
Belasting en spanning, toelaatbare spanning elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk, berekening op buiging, lineaire traagheidsmomenten, belasting op buiging, eenvoudige lasberekening.

Materialenkennis
Technische materialen, staalbereiding, toestandsdiagrammen, ongelegeerd staal, legeren van staal, gelegeerde staalsoorten, corrosie, non ferrometalen, gietijzer, kneedprocessen, materiaalonderzoek.

Organisatie
Doel van een bedrijf, indeling van bedrijven, organisatiestructuren in een bedrijf, productievormen en kenmerken, bedrijfsactiviteiten, kostprijsberekening.

Wiskunde
Goniometrie, oppervlakte en inhoud berekenen, logaritmen, omvormen van formules, eerstegraads vergelijkingen, grafieken.

Natuurkunde/trillingen
Inleiding fundamentele begrippen, trillingen transversale golven, terugkaatsing, resonantie, longitudinale golven en geluid, oppervlakte- en ruimtegolven.

Rapporteren
Het schrijven van een korte zakelijke brief en het opstellen van een rapport naar aanleiding van een onderzoek.

Examinering

Halverwege het cursusjaar (in januari) zijn er examens voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek. Aan het einde van de cursus zijn de examens voor de overige vakken. Voor het vak Rapporteren moet je een schriftelijke opgave inleveren. 

Toelatingseisen

Als toelating geldt een diploma van een opleiding in het kader van het leerlingwezen of een vergelijkbare vooropleiding met voldoende theoretische kennis. het NIL-diploma van de SMLT geeft óók toegang tot IKT 2. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? Dan kijkt de cursusleider of toelating toch mogelijk is. 

Studiebelasting

Je hebt les op maandagavond van 17.15 tot 21.15 uur. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie buiten de lesavond. 

Getuigschrift

Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je het getuigschrift Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek.

Vervolgmogelijkheden

Het getuigschrift geeft je toegang tot de opleiding Inspectie- en Keuringstechnieken Level 2 (I&K2).