Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek

Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek

  • Cursus
  • Volwassenenonderwijs
  • STAP-budget

Bijscholen middelbare Inspectie keuringstechniek

De Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek is bedoeld voor deelnemers met onvoldoende vooropleiding op de opleiding Middelbare Inspectie keuringstechniek, niveau 2.

STAP-opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Cursus

Duur

0,5-1 jaar

Startdatum

25 september 2023

Kosten

€ 2.825,-, inclusief lesmateriaal

Vooropleiding

Voortgezet onderwijs

Resultaat

  • Getuigschrift

Inhoud cursus

De cursus start 25 september 2023 bij voldoende aanmeldingen. De cursusperiode (30 dagdelen) is van september tot juli.

Het programma van de Schakelcursus ziet er als volgt uit:

Elektrotechniek
Elektrische spanning, stroom en weerstand, de Wet van Ohm, meten van stroom en spanning, energie, elektro, elektromagnetisme, wisselspanning, stroom, generatoren en elektromotoren, condensator, spoeltransformator, condensator en spoel, gelijkspanningsbronnen, gelijkrichters, veiligheidsvoorschriften, fabrieksinstallatie.

Sterkteleer
Belasting en spanning, toelaatbare spanning elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk, berekening op buiging, lineaire traagheidsmomenten, belasting op buiging, eenvoudige lasberekening.

Materialenkennis
Technische materialen, staalbereiding, toestandsdiagrammen, ongelegeerd staal, legeren van staal, gelegeerde staalsoorten, corrosie, non ferrometalen, gietijzer, kneedprocessen, materiaalonderzoek.

Organisatie
Doel van een bedrijf, indeling van bedrijven, organisatiestructuren in een bedrijf,  productievormen en kenmerken, bedrijfsactiviteiten, kostprijsberekening.

Wiskunde
Goniometrie, oppervlakte en inhoud berekenen, logaritmen, omvormen van formules, eerstegraads vergelijkingen, grafieken.

Natuurkunde/trillingen
Inleiding fundamentele begrippen, trillingen transversale golven, terugkaatsing, resonantie, longitudinale golven en geluid, oppervlakte- en ruimtegolven.

Rapporteren
Het schrijven van een korte zakelijke brief, het opstellen van een rapport naar aanleiding van een onderzoek.

Examinering
Halverwege het cursusjaar (medio januari) wordt er voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek examen afgenomen. Aan het einde van de cursus wordt er voor de overige vakken examen afgenomen. Voor het vak Rapporteren moet een schriftelijke opgave worden ingeleverd.

Toelatingseisen

Als toelating geldt een diploma van een voortgezette opleiding in het kader van het leerlingwezen of een vergelijkbare vooropleiding met voldoende theoretische kennis. het NIL-diploma van de SMLT geeft óók toegang tot IKT 2. Indien men niet aan deze toelatingsnorm voldoet, is deelname uitsluitend mogelijk in overleg met de cursusleider.

Studiebelasting

De lessen vinden plaats op maandagavond van 17.15 tot 21.15 uur. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie buiten de lesavond. De cursusperiode (30 dagdelen) is van september tot mei daaropvolgend.

Getuigschrift

Na afronding van de cursus ontvangt de deelnemer het getuigschrift Schakelcursus Inspectie- en Keuringstechniek.

Vervolgmogelijkheden

Het getuigschrift biedt toegang tot de opleiding Inspectie- en Keuringstechnieken Level 2 (I&K2).

Stap-budget

Wil je meer weten over het aanvragen van het Stap-budget? Kijk dan op onze pagina Stap-budget.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze cursus, neem dan contact op met Tamara Donkervoort telefoon 06 42 56 31 39.