Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties (MIT-W / TWI)

Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties (MIT-W / TWI)

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Middelbaar technisch niveau+

De opleiding is speciaal voor personen met een installatietechnische opleiding op middelbaar technisch niveau en een aantal jaren ervaring als aankomend technicus. De opleiding biedt de mogelijkheid door te groeien naar functies t.b.v. ontwerp, inspectie, onderhoud, reparatie en opsporen en verhelpen van storingen in gebouwgebonden installaties.

Deze opleiding zit momenteel vol. Aanmelden voor september 2024 is pas in maart 2024 weer mogelijk.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

2 jaar

Startdatum

september 2024

Kosten

€ 3650,- / € 3.550,-

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

Woensdag 14.15-21.00 uur

Resultaat

  • Branche-diploma

Inhoud opleiding

De opleiding heeft als uitstroomprofiel: Technicus Werktuigkundige Installaties. 
De technicus werktuigkundige installaties (TWI) vormt de schakel tussen de projectleiding en de uitvoering. Hij maakt voorlopige installatieontwerpen en werkt deze uit in tekeningen, materiaalstaten, calculaties en bedieningsvoorschriften. De volgende vakken worden onder andere aangeboden:

Klimaattechniek
Behaaglijkheid, warmteverliesberekening, warmteafgifte radiatoren, leidingsysteem/circulatie, stoom en heetwater, straling/vloerverwarming, waterbehandeling.

Warmteopwekking - Ketels
Verbranding, ketels en branders, brandstofverbruik, NEN normen en voorschriften.

Luchttechniek
Mollier/basisberekeningen, ventilatietechniek, onderdelen/ventilatoren, roosters, luchtkanalen, warmteterugwinning, koellastberekening, LB installaties, levensduurkosten.

Klimaatautomatisering
Luchtzijdig regelen, hydrolyse schakelingen, gebouwautomatiseringssystemen, voorbeeldproject utiliteit, ontwerpen.

Projectprocessen
Communicatie, presenteren/gesprekken, projectmatig werken, kosten/calculatie/planning.

Berekenen
Warmteverliesberekening ISSO 53/57, koellastberekening, EPN en TO berekening – theorie.

VABI
Invoeren gegevens, warmteverliesberekening, koellastberekening, leidingberekening, kanaalberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening.

Geluid
ISSO24, toegepaste natuurkunde.

Ontwerpen
Detailontwerpen: apparatuur selecteren (luchtbehandelingskasten/ketels/koelmachines), technische ruimten, schachtindelingen en leiding- en kanaaltracés behandelen.

Functioneel ontwerpen: projectfasering, installatiekeuze.

Oefenopdrachten klassikaal of groepsgewijs.

Duurzaamheid en Practica

Toelatingseisen

Voor deze opleiding is een van de volgende diploma’s noodzakelijk:

  • Mbo-diploma Installatietechniek niveau 4.
  • Diploma Aankomend Ontwerptechnicus of Projecttechnicus Gebouwinstallaties.
  • Diploma Technicus Middenkader Werktuigkundige Installaties.
  • Diploma Werkvoorbereider Installatie.

Studiebelasting

Woensdag van 14.15 tot 21.00 uur. Houd daarnaast rekening met zelfstudie buiten de lestijden. Het cursusjaar loopt van september tot en met juli.

Branchediploma

Tijdens de opleiding worden deeltentamens afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met de presentatie van een groepsproject. Deelnemers die slagen, ontvangen een door de installatietechnische branche erkend diploma.

Opleidingskosten

Opleidingskosten: 1e jaar € 3.650,- / 2e jaar € 3.550,-
Boeken levering door ROC Midden Nederland: 1e jaar € 215,- / 2e jaar € 215,-
Boeken zelf bestellen: 1e jaar € 1.000,- / 2e jaar n.v.t. 

‘Subsidie kan worden verstrekt via Wij-Techniek.nl (voorheen: OTIB). Werkgevers kunnen dit zelf aanvragen’

Leermiddelen

Je hebt een laptop of computer nodig met camera en internetverbinding waarmee indien van toepassing online lessen gevolgd kunnen worden.