Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties (MIT-W / TWI)

Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties (MIT-W / TWI)

 • Opleiding
 • Volwassenenonderwijs

Middelbaar technisch niveau+

Deze opleiding is voor iedereen met een installatietechnische opleiding op middelbaar technisch niveau en een aantal jaren ervaring als aankomend technicus. De opleiding biedt je de mogelijkheid door te groeien naar functies gericht op ontwerp, inspectie, onderhoud, reparatie en opsporen en verhelpen van storingen in gebouwgebonden installaties.

De opleiding heeft als uitstroomprofiel: Technicus Werktuigkundige Installaties. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Opleiding

Duur

2 jaar

Startdatum

September 2024

Kosten

€ 7.950,-

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

Woensdag 14.15-21.00 uur

Resultaat

 • Branche-diploma

Inhoud opleiding

De technicus werktuigkundige installaties (twi) vormt de schakel tussen de projectleiding en de uitvoering. Hij maakt voorlopige installatieontwerpen en werkt deze uit in tekeningen, materiaalstaten, calculaties en bedieningsvoorschriften. Je krijgt o.a. de volgende vakken

 • Klimaattechniek
  Behaaglijkheid, warmteverliesberekening, warmteafgifte radiatoren, leidingsysteem/circulatie, stoom en heetwater, straling/vloerverwarming, waterbehandeling.
 • Warmteopwekking - Ketels
  Verbranding, ketels en branders, brandstofverbruik, NEN normen en voorschriften.
 • Luchttechniek
  Mollier/basisberekeningen, ventilatietechniek, onderdelen/ventilatoren, roosters, luchtkanalen, warmteterugwinning, koellastberekening, LB installaties, levensduurkosten.
 • Klimaatautomatisering
  Luchtzijdig regelen, hydraulische schakelingen, gebouwautomatiseringssystemen, voorbeeldproject utiliteit, ontwerpen.
 • Projectprocessen
  Communicatie, presenteren/gesprekken, projectmatig werken, kosten/calculatie/planning.
 • Berekenen
  Warmteverliesberekening ISSO 53/57, koellastberekening, EPN en TO berekening – theorie.
 • VABI
  Invoeren gegevens, warmteverliesberekening, koellastberekening, leidingberekening, kanaalberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening.
 • Geluid
  ISSO24, toegepaste natuurkunde.
 • Detailontwerpen
  Apparatuur selecteren (luchtbehandelingskasten/ketels/koelmachines), technische ruimten, schachtindelingen en leiding- en kanaaltracés behandelen.
 • Functioneel ontwerpen
  Projectfasering, installatiekeuze.
 • Oefenopdrachten
 • Duurzaamheid en Practica

Toelatingseisen

Voor deze opleiding is een van de volgende diploma’s noodzakelijk:

 • Mbo-diploma Installatietechniek niveau 4.
 • Diploma Aankomend Ontwerptechnicus of Projecttechnicus Gebouwinstallaties.
 • Diploma Technicus Middenkader Werktuigkundige Installaties.
 • Diploma Werkvoorbereider Installatie.

Studiebelasting

Je hebt elke woensdag les van 14.15 tot 21.00 uur. Houd daarnaast rekening met zelfstudie buiten de lestijden. Het cursusjaar loopt van september tot en met juli.

Branchediploma

Tijdens de opleiding worden deeltentamens afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met de presentatie van een groepsproject. Deelnemers die slagen, ontvangen een door de installatietechnische branche erkend diploma.

Opleidingskosten

€ 7.950,- voor de 2-jarige opleiding, inclusief examenkosten en exclusief studiemateriaal. 

Het studiemateriaal, zoals boeken, kost ongeveer € 1.050,-. Deze prijzen zijn geldig vanaf 24-11-2023. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. De facturatie vind plaats in 2 gedeeltes. In het begin van het 1e jaar zal 75% van de gehele som (1e en 2e jaar samen) worden gefactureerd. De laatste factuur (25%) wordt verstuurd in het begin van het 2e jaar of het moment dat je de opleiding afbreekt.

Subsidie 

Subsidie kan worden verstrekt via Wij-Techniek.nl (voorheen: OTIB). Werkgevers kunnen dit zelf aanvragen.

Leermiddelen

Je hebt een laptop of computer nodig met camera en internetverbinding waarmee indien van toepassing online lessen gevolgd kunnen worden.