Positieve Gezondheid & Gespreksvoering 

Positieve Gezondheid & Gespreksvoering 

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Essentie Positieve Gezondheid

Deze training kan gevolgd worden door professionals die de basis hebben afgerond en die beroepsmatig gesprekken voeren waarin ze Positieve Gezondheid als uitgangspunt willen nemen. Dit kan onder meer zijn in gezondheidszorg, welzijn of de werkgeverssetting. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkondersteuner in de huisartspraktijk, een EVV’er, een wmo-consulent bij de gemeente of een leidinggevende van een team in een organisatie. 
 
Na de training hebben deelnemers aan deze leerroute zich de essentie eigengemaakt van het werken met Positieve Gezondheid. Ze kunnen deze vertalen in persoonsgerichte gesprekken, waarin ze hun cliënten, patiënten of klanten uitnodigen om met een brede blik naar binnen te kijken en hun wensen te vertalen in stappen die ze zelf willen zetten.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Volgt

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud training

 • Deelnemers kunnen de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe ze dit in hun eigen werk vormgeven. 
 • Deelnemers hebben meerdere malen gereflecteerd op hun eigen Positieve Gezondheid en kunnen beschrijven wat hun opbrengst daarvan is. 
 • Deelnemers kunnen inschatten op welk moment en hoe het gesprek vanuit Positieve Gezondheid het beste past voor de ander. 
 • Deelnemers kunnen een werkwijze op basis van het spinnenweb beschrijven, die hen in staat stelt om mensen binnen hun eigen werksetting te laten reflecteren op hun positieve Gezondheid en hierover met hen in gesprek te laten gaan. 
 • Deelnemers zijn zich bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en zijn bereid een open en onbevooroordeelde houding bij zichzelf te blijven oefenen. 
 • Deelnemers passen Positieve Gezondheid toe in hun gedrag door zich te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen. 
 • Deelnemers kunnen een voor henzelf passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stap ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken. 
 • Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun eigen ontwikkelproces en gericht geoefend om dit vermogen te vergroten. 
 • Deelnemers kunnen vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie. 
 • Deelnemers weten waar ze informatie en inspiratie kunnen (blijven) vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid. 

De training bestaat uit drie dagdelen van drie uur. 

Voorwaarde om te starten

Het volgen van de basis positieve gezondheid is voorwaardelijk voor deelname aan deze leerlijn .

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kun je jezelf verbreden door het volgen van een andere leerlijn:  

Afronding

Na een succesvolle deelname krijgt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname van het Institute for Positive Health.