keuzedeel voeding & hospitality in zorg en welzijn (K1137)

Voeding & Hospitality in Zorg en Welzijn

 • Niveau 2
 • Volwassenenonderwijs

Bijdragen aan gastvrijheidbeleving

Medewerkers leveren de belangrijkste bijdrage aan de gastvrijheidsbeleving van gasten. Een goede gastheer/-vrouw is ook een echte vakman/-vrouw. Dit is iemand die kennis van zaken heeft, vaardig is en dit in de praktijk laat zien. In deze opleiding focussen we op de benodigde kennis van voeding- en dieetleer, gastheerschap en de beleving van gasten (lees: medewerkers, patiënten, cliënten, bewoners, bezoekers etc.) in de zorg.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 2

Duur

0-0,5 jaar

Crebonummer en naam

 • K1137 Voeding & Hospitality in Zorg en Welzijn

Startdatum

Nader te bepalen

Kosten

€ 745,-

Locatie

Newtonbaan Nieuwegein of op bedrijfslocatie

Resultaat

 • MBO-certificaat

Inhoud van de training Voeding & Hospitality in zorg en welzijn

In vijf trainingen behandelen we onderwerpen als voedings- en dieetleer, slikproblematiek, gastheerschap en gastvrijheid. We leggen hierin uit wat het belang van voedingsstoffen is, welke diëten we kennen en wat deze diëten betekenen voor het voedingsaanbod van de patiënten/cliënten/bewoners. Daarnaast leggen we uit wat gastheerschap en gastvrijheid is en hoe de medewerker invloed heeft op de beleving van de gast. De medewerker leert de rol van gastheer/-vrouw op een goede en verantwoorde wijze in te vullen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wat is gastvrijheid en hoe werkt dit?

Hoe signaleer je de behoefte van een gast, patiënt of cliënt en hoe speel je hierop in?

 • Wat is passend gedrag en een passende manier van communiceren bij de verschillende gasten, patiënten of cliënten?
 • Hoe werkt gastvrijheid in je dagelijkse werk en binnen je team?
 • Waar kun je invloed op uitoefenen binnen je eigen werk om gastvrijheid te verbeteren?
 • Op de juiste manier eten en drinken bereiden en serveren in de rol van gastvrouw/gastheer.
 • Hoe willen verschillende gasten, patiënten of cliënten behandeld worden.
 • Hoe ga je om met wensen en bezwaren?
 • Welke verantwoordelijkheid heb je en neem je over de gasten, patiënten of cliënten?
 • Inventariseren van voedingswensen en –gewoonten van de zorgvrager.
 • Informeren en adviseren van de zorgvrager met betrekking tot voeding.
 • Wat zijn oorzaken en signalen van slikproblemen? Wat is verslikking en hoe handel je wanneer iemand zich verslikt? Welke consistenties kennen we en wat betekenen deze consistenties?
 • Wat is ondervoeding? Welke eiwitbehoefte hebben patiënten/cliënten/bewoners? Je krijgt inzicht in de voedingswaarden van het aanbod eten & drinken binnen jouw organisatie.
 • E-learning module voedingsleer: voedingsstoffen, medische voeding, voeding bij ziekte (deel 1 en 2)
 • E-learning module dieetleer: Energie- en eiwitverrijkt diëten, voedingsstofbeperkte diëten, voedingsstofvrije diëten, overige diëten.

Begeleiding

Een ervaren, bevoegde, collega van de organisatie begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van de praktijkopdrachten.

Toelatingseisen

 • Vmbo-basis of vergelijkbaar.
 • Kennis van de zorgvrager (ziektebeelden, beperkingen) en dieetvoorschriften (ziektebeelden, geloofsovertuiging, levensovertuiging).
 • Werkt enige jaren als gastheer/gastvrouw in de zorg.
 • Beheersing van de Nederlandse taal i.v.m. het kunnen volgen van de lessen.
 • Minimaal acht uur per week werkzaam in de zorg.
 • Begeleiding van een werkbegeleider/praktijkopleider op de werkplek.
 • Je bent bereid om tijd te steken in het leertraject en heeft gelegenheid tot zelfstudie (twee tot drie uur in de week).

Lestijden

Vijf lesbijeenkomsten van drie uur. Elke twee weken een les van drie uur met aansluitend een examen in de vorm van een proeve van bekwaamheid (duur proeve: één uur). Naast de bijeenkomsten werkt de student tijdens het werk en/of middels zelfstudie aan de opdrachten van de e-learning modules voedingsleer en dieetleer (totaalduur e-learning: twee uur). Het totale opleidingstraject omvat 240 studiebelastingsuren.

Locatie

Horeca & Toerisme College, Newtonbaan 12 3439 NK te Nieuwegein. Het is ook mogelijk deze leereenheid op uw bedrijfslocatie uit te voeren.

MBO-certificaat

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvangt je een officieel landelijk erkend mbo-certificaat Voeding & Hospitality in zorg en welzijn (K1137) van ROC Midden Nederland.

Kosten training

De kosten voor de training zijn € 745,- per deelnemer (vrijgesteld van btw).

Voor werkgevers

Wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met onze accountmanager Désirée Verhagen, 06 30 48 17 48.