Praktijkopleider in gesprek met leercoach

Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Bewaken van de kwaliteit

Wil je als praktijkopleider of leercoach een impuls geven aan je eigen kwaliteit en deskundigheid? Dan is deze leereenheid iets voor jou. Je vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsborging. Hiermee draag je bij aan de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) binnen jouw organisatie.

Deze leereenheid is een onderdeel van het kwalificatiedossier Praktijkopleider. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Crebonummer en naam

 • C0087 Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming

Startdatum

8 mei 2024

Kosten

€ 975,-

Resultaat

 • MBO-certificaat

Inhoud leereenheid Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming

Je leert hoe je de kwaliteit van de bpv binnen jouw organisatie kan bevorderen en bewaken. Je leert bij het uitvoeren van bpv-werkzaamheden om alert te zijn dat dit volgens de richtlijnen, protocollen en procedures van het leerbedrijf gebeurt. Ook leer je om afwijkingen in de voortgang van leertrajecten te signaleren en verbetervoorstellen te doen.

Leerdoelen

 • Je werkt aan deskundigheidsbevordering.
 • Je werkt samen en stemt werkzaamheden af.
 • Je evalueert de uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de kwaliteitszorg.

Hoe ziet de leereenheid eruit?

Je leert de theorie door middel van onderwijsleergesprekken. We maken daarbij gebruik van casussen uit de beroepspraktijk. Ook het delen van kennis en interactie tussen jou en de andere deelnemers is een belangrijk onderdeel van de les. Naast de beroepsinhoud staat jouw eigen ontwikkeling als professional centraal. Je stelt leerdoelen op en bent actief bezig met je eigen leerproces. Jouw studentcoach ondersteunt je hierin.

De leereenheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Theorie met betrekking tot professionaliteit.
 • Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).
 • Eigen beeld van professionaliteit.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Kritische beroepssituatie, kwaliteit in de beroepspraktijk.

Studieduur en planning

De leereenheid duurt 6 weken en het eerstvolgende startmoment is in mei 2024.

Start 8 mei 2024

 • Lesdag woensdag van 13.30 tot 20.00 uur (lestijden onder voorbehoud).
 • De lesdagen zijn op 8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni 2024.

Heb je vragen over de planning? Neem contact op met Annerieke Buis 06 34 13 53 02 of Kelsey van Bentum 06 81 06 76 63 of mail naar Projectbureau Amersfoort.

Afronding en beoordeling

Je sluit de leereenheid af met een praktijkexamen en een criterium gericht interview (CGI). Dit is een gesprek tussen jou en de beoordelaar om te toetsen of de beoogde leerdoelen zijn behaald. Het praktijkexamen en CGI vinden minimaal 2 maanden na het afronden van de laatste lesdag plaats en plannen we in na de laatste les. Je krijgt dus ruim de tijd om je examen voor te bereiden en bewijsstukken te verzamelen.

Na afronding van het examen en CGI ontvang je het mbo-certificaat Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming.

Toelatingseisen

 • Je beschikt over een mbo-diploma op niveau 3 of 4.
 • Je hebt ruime ervaring in het begeleiden en beoordelen van (nieuwe medewerkers) en stagiairs.
 • Je werkt bij een erkend leerbedrijf.
 • Je hebt op je werk een coach die jou kan begeleiden.

Kosten

De scholingskosten zijn € 975,-.

Voor werkgevers

Wil je deze scholing aanbieden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met accountmanager Nienke van de Biezen, 06 34 47 10 92.