Zorgverlener met oudere dame

Individuele basiszorg verlenen

 • Niveau 2
 • Volwassenenonderwijs

Werken in de zorg

Als jij je aan het oriënteren bent op werken in de zorg óf werken op niveau 2, dan is dit scholingstraject zeker iets voor jou! In dit scholingstraject leer je specifieke vaardigheden waardoor je snel en goed inzetbaar bent in de zorg op niveau 2.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 2

Duur

0-0,5 jaar

Crebonummer en naam

 • C0039 Individuele basiszorg verlenen

Startdatum

Nader te bepalen

Kosten

€ 900,-

Lestijden

09.00 - 16.00 uur

Resultaat

 • MBO-certificaat

Wat ga je leren?

Je leert de kennis en vaardigheden die nodig zijn ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen in een intramurale setting. Intramurale zorg is gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Na het behalen van het certificaat kan je passende basiszorg verlenen. Je kunt eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werk je in teamverband en assisteer je collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.

Leerdoelen

 • Je voert dienstverlenende werkzaamheden uit.
 • Je draagt bij aan een veilige situatie.
 • Je ondersteunt bij persoonlijke zorg en algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Bij algemene dagelijkse levensverrichtingen gaat het bijvoorbeeld om: eten en drinken, uit bed komen, aan- en uitkleden, naar het toilet gaan en lopen. 

Inhoud van het opleidingstraject

Deze opleiding is praktisch van opzet. Door de tussentijdse beroepsgerichte opdrachten kan je direct aan de slag met de theorie en kan je vaardigheden oefenen in de praktijk.

Het mbo-certificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Start opleiding met kennismaken, uitleg opleiding, certificaat en examen.
 • Communicatie.
 • Handelen en reageren in specifieke beroepssituaties.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Til- en verplaatsingstechnieken.
 • Werken met andere disciplines.
 • Methodisch werken.
 • Voedingsleer, dieetleer en voedingsproblematieken.
 • Hygiëne en veiligheid.
 • Doelgroepen zorg en welzijn.
 • Persoonsgerichte zorg.
 • Gezondheid en preventie.
 • Ziektebeelden zoals CVA (beroerte), diabetes, dementie, hart- en vaatziekten.

Studieduur

Het scholingstraject duurt maximaal 15 weken en bestaat uit 5 lesdagen van in totaal 30 uur. Daarnaast moet je rekening houden met 2 tot 3 uur zelfstudie per lesdag.

Planning

De scholing wordt gepland bij voldoende aanmeldingen. We informeren je tijdig over de startdatum.

Afronding en beoordeling

Voordat je aan het examen begint, moet je alle opdrachten met een positief resultaat hebben afgerond. Als je voldoet aan de gestelde eisen, mag je het examen ‘C0039 Individuele basiszorg verlenen’ in de praktijk doen. Sluit je dit examen met goed gevolg af, dan ontvang je van ROC Midden Nederland het landelijk erkende mbo-certificaat C0039 Individuele basiszorg verlenen.

Toelatingseisen

 • Diploma vmbo basis of vergelijkbaar.
 • Je beheerst de Nederlandse taal zodat je de lessen kunt volgen.
 • Jouw werkplek is een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkende leerwerkplek.
 • Je bent minimaal 16 uur per week werkzaam in de zorg.
 • Je hebt een werkbegeleider / praktijkopleider die jou begeleidt op je werkplek.

Randvoorwaarden

 • Je bent bereid om tijd te stoppen in het scholingstraject en bent in de gelegenheid om 3 tot 6 uur per lesdag aan zelfstudie te besteden.
 • Je beschikt over een laptop (of pc) met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer (recente updates geïnstalleerd).
  • Webcam (ingebouwd of los) en werkende audio, headset of oortjes.
 • Je hebt een goede internetverbinding. Doe hier een werkplek check.

Kosten

€ 900,- inclusief alle leermiddelen.

Voor werkgevers

Wil je deze scholing aanbieden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met 1 van onze accountmanagers:
Nienke van de Biezen, regio Amersfoort, 06 34 47 10 92
Marjolein van Vulpen, regio Utrecht, 06 53 40 14 45
Inge van Erp, regio Utrecht, 06 41 02 07 42 

We kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven.