Maatschappelijke zorg, verzorgende IG, verzorgende, kraamzorg

Verplegende en verpleegtechnische handelingen, niveau 4 (K0119)

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Is dit iets voor mij?

Ben je werkzaam in de maatschappelijke zorg, heb je een diploma MZ4 op zak en wil je je verdiepen in verplegende en verpleegtechnische handelingen? Door het volgen van dit keuzedeel kun je breder worden ingezet en ondersteunende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen.

Of heb je in het verleden een opleiding tot verzorgende afgerond (zie vooropleidingseisen) en wil je bevoegd zijn tot het voeren van de titel Verzorgende IG? Dan is deze deelkwalificatie een goede keuze voor jou.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Crebonummer en naam

 • K0119 Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Startdatum

5 september 2023

Kosten

Zie onder

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

9.00 – 12.30 uur

Resultaat

 • MBO-certificaat

Wat ga ik leren?

Het keuzedeel is een verdieping en omvat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Voert verpleegtechnische handelingen uit; 
 • Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt; 
 • Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan;
 • Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen;
 • Biedt passende zorg;
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Je leert in twaalf lessen alle vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende taken tijdens je werk te combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen. Daarnaast doe je praktijkopdrachten en examens in verzorgende- en verpleegtechnische handelingen bij jouw zorgorganisatie. In dit schema zie je hoe het opleidingsprogramma er uitziet:

Module

Programma
1 Hygiëne, vitale functies wet BIG, medicatie toedienen
2 Diabetes mellitus, infectieziekten, injecteren
3 CVA, decubitus, ulcus cruris, wondzorg en zwachtelen
4 Reuma, pijn, blaasontsteking, blaaskatheter
5 Ziekte van Crohn, obstipatie, stomazorg, darmspoelen
6

Voeding, ALS, maagsonde, sondevoeding

7 Infuuspomp, klinisch redeneren, assisteren bij onderzoek 
8 COPD, longontsteking, delier, zuurstof toedienen
9 Hartinfarct, hartfalen, EHBO, beroepsrekenen
10 Basic Life Support (BLS) 
11 Examen EHBO / reanimatie
12

Palliatieve en terminale zorg, oefenen verpleegtechnische vaardigheden
(afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep) 

Raadpleeg voor een volledige beschrijving van het keuzedeel met specifieke informatie over kennis en vaardigheden het document ‘K0119 Verplegende en verpleegtechnische handelingen’ van de SBB.

De deelnemer krijgt gelegenheid om alle handelingen in de praktijk te oefenen en te examineren. Een ervaren, bevoegde collega begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk.

Hoe ziet het keuzedeel eruit?

Studieduur

In 20 weken (vijf tot zes maanden) tijd ga je aan de slag met twaalf modules. Afhankelijk van de groepsgrootte, krijg je minimaal 10 lessen van 3 uur en maximaal 12 lessen van 3 uur aangeboden. Per module krijg je huiswerk- en praktijkopdrachten mee. Naast het volgen van de lesdagen moet je uitgaan van gemiddeld zes uur zelfstudie per module. Na het volgen van alle modules volgt er één afsluitende bijeenkomst waarin de mogelijkheid geboden wordt om een enkele vaardigheid in simulatie af te toetsen (zie ook de voorwaarden voor toelating).

Locatie

De lessen worden gegeven op Maatweg 3 in Amersfoort (Gezondheidszorg College ROC Midden Nederland). 

De volgende keer

Past de locatie of les planning jou niet? Neem contact met ons op:

We informeren je graag over de volgende mogelijkheden!

Na het keuzedeel

Als je alle lesdagen en het examen met goed gevolg afsluit ontvang je een mbo-certificaat Verplegende en verpleegtechnische handelingen - K0119.

Toelatingseisen

 • Diploma Maatschappelijke zorg (niveau 4).
 • Deelnemers in het bezit van één van de volgende diploma’s (zie de regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.) : m.d.g.o.-vz lang, gezinsverzorgende, verzorgende bij instellingen voor gezinsverzorging, bejaardenverzorgende, verzorgende in verzorgingshuizen en kraamverzorgende.
 • Minimaal 16 uur per week werkzaam in de zorg.
 • Voor het deelnemen aan dit keuzedeel gaan we er vanuit dat je voldoende vaardigheden in de praktijk kunt oefenen en aftoetsen waardoor jij na het volgen van dit keuzedeel niet alleen bevoegd bent, maar je ook bekwaam voelt. Zie hierbij het overzicht van de vaardigheden die je af moet toetsen: mbo-certificaat Verplegende en verpleegtechnische handelingen - K0119.

Randvoorwaarden

 • Je bent bereid om tijd te stoppen in het leertraject en hebt gelegenheid tot zelfstudie (twee tot drie uur per lesdag)
 • Je beschikt over een Laptop (of PC) met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer (recente updates geïnstalleerd)
  • Webcam (ingebouwd of los) en werkende audio, headset of oortjes
 • Je hebt een goede internetverbinding (doe hier een werkplek check)

Kosten keuzedeel Verzorgende en Verpleegtechnische handelingen

De kosten voor het volgen van de modules bedragen € 1.445,-. Daarnaast bedragen de kosten voor de leermiddelen € 180,-. Dit wordt als één bedrag in rekening gebracht.

Dit bedrag is inclusief het aftoetsen van een enkele vaardigheid in simulatie. Mocht je onvoldoende vaardigheden kunnen aftoetsen in de praktijk en moet je, om het keuzedeel succesvol af te ronden, meerdere vaardigheden laten aftoetsen in simulatie? Dan zijn hier mogelijkheden voor, waar extra kosten aan verbonden zijn.

Meer informatie?

Informatie voor werkgevers:
Ben je werkgever en wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met onze accountmanagers: 
Marjolein van Vulpen, regio Utrecht, 06 53 40 14 45 
Nienke van de Biezen, regio Amersfoort, 06 34 47 10 92

Wij kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven!