BIG Verpleegkundige vaardigheden

BIG herregistratie: Verpleegkundige vaardigheden

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs
 • STAP-budget

BIG Verpleegkundige vaardigheden

Op één avond (18.30 - 21.30 uur) oefen je vaardigheden onder toezicht van een ervaren verpleegkundige in ons skills lab. Aan de hand van de Vilans protocollen kun je zelfstandig aan de slag en uitleg vragen waar wenselijk.

STAP-opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

6 maart 2023

Kosten

€ 200,-

Vooropleiding

Diploma verpleegkundige

Lestijden

18:30 - 21:30 uur

Inhoud scholing

Als verpleegkundige voer je verpleegkundige vaardigheden uit op basis van de bevoegdheid zoals beschreven in de Wet BIG. De belangrijkste voorwaarde waaraan altijd voldaan moet worden, is dat je als uitvoerder bekwaam bent. Bekwaam betekent dat je op het moment van de handeling de nodige kennis en vaardigheid bezit. Oftewel; je bent als verpleegkundige verantwoordelijk en aansprakelijk voor je handelen.

De MBO raad examineert vaardigheden die voldoende representatief zijn voor de betreffende branche. Je laat door de uitvoering van een verpleegtechnische en een voorbehouden handeling zien dat je werkt volgens de bekwaamheidseisen. Een rekenopdracht maakt deel uit van dit examenonderdeel, waarbij je tijdens dit examen éénmaal een herkansing kan krijgen voor de rekenopdracht.

Onderstaande zijn de te examineren vaardigheden, conform de Vilans protocollen:

 • Hechtingen of tampons verwijderen
 • Subcutaan en intramusculair injecteren
 • Inbrengen perifere canule voorinfuus (toedieningssysteem)
 • Vloeistoffen toedienen via centraal (perifeer)infuus
 • Een maagsonde inbrengen
 • Toedienen sondevoeding
 • Supra-pubische katheter verzorgen
 • Inbrengen subcutane canule (insuflon)
 • Medicatie toedienen via subcutane canule
 • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen
 • Katheteriseren van de blaas bij mannen
 • Blaasspoelen uitvoeren

Stap-budget

Wil je meer weten over het aanvragen van het Stap-budget? Kijk dan op onze pagina Stap-budget.

Voor werkgevers

Ben je werkgever en wil je deze scholing voor jouw organisatie? Neem dan contact op met:
Marjolein van Vulpen, regio Utrecht, 06 53 40 14 45
Nienke van de Biezen, regio Amersfoort, 06 34 47 10 92

Wij kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven!

Combinatiescholing

Wil je je aanmelden voor de combinatiescholing Verpleegkundige Vaardigenheden én Klinisch Redeneren? Klik dan hier.