Cursus VCA voor Operationeel Leidinggevenden

Cursus VCA voor Operationeel Leidinggevenden

 • Cursus
 • Volwassenenonderwijs

Voor operationeel leidinggevenden in de industrie of bouw

De cursus is bestemd voor alle operationeel leidinggevenden (boven het niveau van meewerkend voorman) die werkzaam zijn in, of gerelateerd aan de industrie of bouw. Denk dan aan medewerkers die leiding geven aan personeel van loonbedrijven, hoveniers, timmerlieden, lassers, metselaars, tegelzetters, parketteurs, medewerkers technische- of facilitaire dienst, hulpvakkrachten, assistenten, inspecteurs etc. De cursus is bovendien geschikt voor medewerkers van bedrijven die voor een gemeente of provincie werken.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Cursus

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

€ 340,-, voor 2 dagen

Lestijden

09.00 – 16.00 uur

Locatie

In overleg

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud opleiding

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk. De Arbo-wet benadrukt dat dit een zaak is van werkgever en werknemer. Volgens die wet moeten werkgevers voldoende voorlichting en onderricht over de werkomstandigheden geven. Vooral bij las- en snijwerkzaamheden ligt veel verantwoordelijkheid voor veiligheid bij de mensen op de werkvloer. Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan veiligheid, o.a. omdat hun klanten veiligheidscertificaten eisen.

Onderricht en scholing is één van de belangrijkste punten van de VCA-checklist. Het doel van de VCA Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL) cursus is het verkrijgen van kennis, inzicht en veiligheidsbewustzijn om de leidinggevende taak waar het gaat om veiligheid, goed te kunnen uitvoeren. Het certificaat VCA heeft zich de laatste jaren bewezen als meest erkend certificaat op het gebied van veiligheid en is bovendien voor alle branches toepasbaar.

De cursus VCA VOL bestaat uit losstaande modules waarbij zelfwerkzaamheid en klassikale momenten samengaan. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen en leert deze te beheersen en toe te passen: 

 • De Arbowet
 • Ongevallen theorie
 • Leidinggeven en veiligheid
 • Veiligheidsinformatie en werkvergunningen
 • Taak- risicoanalyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Risicobronnen
 • Chemicaliën
 • Ergonomie
 • Gereedschap
 • Hijsen, tillen en lopen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Certificaat

Aansluitend op de cursus volgt deelname aan een landelijk examen voor VCA. Geslaagde cursisten ontvangen vervolgens het certificaat VCA en worden geregistreerd. Niet geslaagde cursisten kunnen zich inschrijven voor een herexamen. Het afgegeven certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Het VOL-certificaat is gelijkwaardig aan de certificaten VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Leidinggevenden samen.

Start, duur en lestijden 

De cursus start in overleg en duurt 2 dagen. Lestijd van 09.00 - 16.00 uur. 

Studiekosten

 • Cursus VCA VOL twee dagen € 340,-*
 • Cursus VCA VOL (herhaling) één dag € 220,-*

* inclusief pasje, boeken en examen

Cursus VCA VOL In-company/groep offerte

 • VCA VOL Zelfstudie Examen en lesboek  € 165,-
 • VCA VOL Schriftelijk (her)examen € 115,-
 • VCA VOL Mondeling (her)examen € 165,-

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met Henneke Foppen telefoon 06 48 51 69 57.
De cursus wordt regionaal, in-company of op één van de locaties van ROC Midden Nederland gegeven.