Cursus VCA Basisveiligheid

Cursus VCA Basisveiligheid

 • Cursus
 • Volwassenenonderwijs

Veilig werken in industrie of bouw

De cursus VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) basisveiligheid is voor iedereen die werkzaam is in, of gerelateerd is aan de industrie of bouw. Denk dan aan loonbedrijven, hoveniers, timmerlieden, lassers, metselaars, tegelzetters, parketteurs, medewerkers technische of facilitaire dienst, hulpvakkrachten, assistenten, inspecteurs etc. De cursus is ook geschikt voor medewerkers van bedrijven die voor een gemeente of provincie werken.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Cursus

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

2 dagen € 300,-, zie onder

Vooropleiding

Geen

Lestijden

09.00 – 16.00 uur

Locatie

In overleg

Resultaat

 • Branche-certificaat

Inhoud cursus

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. De Arbo-wet benadrukt dat dit een zaak is van zowel werkgever als werknemer. Volgens die wet moeten werkgevers voldoende voorlichting en training geven over de werkomstandigheden.

Tijdens de cursus VCA Basisveiligheid komen de volgende aspecten aan de orde: 

 • Veiligheid
 • Veiligheidswetgeving (Arbo-wet)
 • Risico’s
 • Ongevallenpreventie
 • Gevarenbronnen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werken in besloten ruimten
 • Brandveiligheid
 • Metingen

Er is ook aandacht voor ongevallen, gevaren bij lassen, gereedschappen, machines, hijswerkzaamheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Start, duur en lestijden 

De cursus start in overleg en duurt 2 dagen of 5 avonden. Lestijd in principe van 09.00 - 16.00 uur. 

Certificaat

Aansluitend op de cursus volgt deelname aan een landelijk examen voor VCA. Ben je geslaagd dan ontvang je het certificaat VCA en word je geregistreerd. Niet geslaagde cursisten kunnen zich inschrijven voor een herexamen. Het afgegeven certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Studiekosten

 • Cursus VCA Basisveiligheid 2 dagen € 300,-*
 • Cursus VCA Basisveiligheid (herhaling) 1 dag € 195,-*

* Inclusief pasje, boeken en examen.

Cursus VCA Basisveiligheid Incompany/groep offerte

 • VCA Zelfstudie Boek plus Schriftelijk examen € 150,-
 • VCA Basisveiligheid Schriftelijk (her)examen € 105,-
 • VCA Basisveiligheid Mondeling (her)examen € 150,-
 • VCA Basisveiligheid Lesboek € 45,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Henneke Foppen, telefoon 06 48 51 69 57.
De cursus wordt regionaal, incompany of op één van de locaties van ROC Midden Nederland gegeven.