Man staat met armen over elkaar voor groep werkenden

Veel gestelde vragen over het STAP-budget

Waarom de STAP-budget regeling?
Per 1 januari 2022 is de scholingsaftrek gestopt en vervangen door de subsidieregeling STAP-budget. Het bleek dat juist mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan weinig gebruik maakten van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. Bij de vorige regeling moest men de opleiding eerst zelf betalen en kon met het jaar daarna pas opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Wat is het STAP-budget?
Je kunt het STAP-budget bij het UWV aanvragen van maximaal € 1.000,- per jaar voor een opleiding. De subsidie is bedoeld om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je kunt maar één keer per jaar het STAP-budget ontvangen.

Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?
Er zijn per jaar zes tijdvakken waarin je het STAP-budget kan aanvragen voor een scholing; Januari-februari, maart-april, mei-juni, juli-augustus, september-oktober, november-december. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze tijdvakken. Wees er op tijd bij, want op is op!

Je kan in de aangegeven tijdvakken het STAP-budget voor scholing aanvragen (Vanaf de eerste werkdag van het nieuwe tijdvak). Je moet dan uiterlijk drie maanden na de laatste dag van het aanvraagtijdvak met de scholing starten. Je kunt meerdere aanvragen per jaar doen. Je krijgt maar éénmaal per jaar een subsidie van maximaal € 1.000,-.
Houd rekening met de tijd die nodig is tussen aanvraag en toekenning, als je gebruik wilt maken van het STAP-budget. Zorg dus dat je vóór de start van het tijdvak al bent aangemeld en het aanmeldbewijs hebt.

Aan wie wordt het STAP-budget betaald?
Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Nadat de aanvraag is toegekend, wordt een bericht naar de aanvrager en de opleider gestuurd waar je je voor de scholing hebt aangemeld.

Kom ik in aanmerking voor het STAP-budget?
Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als je:

  • als volwassene een band hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
  • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
  • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een STAP-budget?
Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een opleiding van een door het ministerie van OCW erkende opleider. Dit om samengaan met studiefinanciering en dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen. Tussen 18 jaar en 30 jaar kun je wel opleidingen volgen bij private opleiders. Hier vind je informatie over erkende opleiders.
Ben je 18 jaar of ouder dan kun je voor een bbl-opleiding wel het STAP-budget aanvragen.

Voor welke opleidingen kan ik een STAP-budget aanvragen?
Het STAP-budget is bedoeld voor het financieren van scholing om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat dus om scholing die relevant is voor de arbeidsmarkt. De opleider maakt op de website duidelijk welke opleidingen per tijdvak hiervoor in aanmerking komen. Een overzicht van opleidingen vind je ook op het STAP-portaal.

Waarom staat de scholing die ik wil gaan doen niet in het aanvraagtijdvak?
De opleider bepaalt per aanvraagtijdvak welke opleidingen via het STAP-budget aangevraagd kunnen worden. Op de website van ROC Midden Nederland vind je al het scholingsaanbod dat je ook kunt doen zonder STAP-budget.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?
Je meldt je aan voor een scholing bij de opleider. De opleider stuurt je een aanmeldingsbewijs. Op het STAP-portaal van het UWV kun je het STAP-budget aanvragen. Het aanmeldbewijs voeg je aan de aanvraag toe. De opleider krijgt bericht als het STAP-budget is toegekend en neemt contact met je op voor verdere afhandeling.

Moet ik altijd een STAP-budget aanvragen?
Je kunt al ons scholingsaanbod ook zonder STAP-budget volgen. Je hoéft dus geen STAP-budget aan te vragen!

Heb ik recht op het STAP-budget als de werkgever of een andere partij meebetaalt?
Ja, het STAP-budget wordt dan verlaagd met het bedrag dat iemand via een andere bron ontvangt. Je geeft dit op bij de aanvraag.

Wat gebeurt er als de scholing meer kost dan € 1000?
Wanneer de scholing die je aanvraagt meer kost dan € 1000, betaal je de meerkosten zelf. Als een andere partij meebetaalt, wordt dat bedrag afgetrokken van het STAP-budget.

Wat moet ik doen als een opleiding langer duurt dan één jaar?
Als een opleiding langer duurt dan één jaar moet voor de volgende periode(s) opnieuw het STAP-budget aangevraagd worden. Het kan dus zijn dat je het vervolg zelf moet betalen.
Het ministerie van OCW neemt later dit jaar een besluit of een meerjarige opleiding gegarandeerd voorzien wordt van budget of niet.

Wat als de aanvraag voor het STAP-budget niet toegewezen wordt?
Je kunt dan in een volgend tijdvak opnieuw een aanvraag doen voor dezelfde opleiding als deze dan ook aangeboden wordt in het STAP-portaal of een aanvraag doen voor een andere opleiding.

Wat als ik de scholing moet annuleren?
Je kunt vóór de start de scholing annuleren. Let op! Daarbij gelden wel de algemene voorwaarden van de opleider bij de beoordeling of er sprake is van een tijdige annulering.
Als je een andere scholing wilt volgen, kun je opnieuw het STAP-budget aanvragen.
Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan volgen en dit is te wijten aan jezelf, dan kan je voor maximaal twee jaar geen aanvraag doen voor het STAP-budget.

Wat als ik de scholing niet kan afronden?
Als de scholing is gestart en je kunt deze niet afronden, dan bespreek je dat zo snel mogelijk met de opleider. Hierbij gelden de algemene voorwaarden van de opleider.

Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en dit is te wijten aan jezelf, dan kan je voor maximaal twee jaar geen aanvraag doen voor het STAP-budget.

Wat als de opleiding niet doorgaat waarvoor ik een subsidietoekenning heb gekregen?
Als een opleiding niet doorgaat meld je dat bij het UWV STAP-portaal en kun je een nieuwe aanvraag indienen voor een volgend tijdvak.

Wat is een bewijs van deelname?
Een bewijs van deelname is een bewijs dat je hebt deelgenomen aan de scholing waarvoor je het STAP-budget hebt gekregen.
Een van de voorwaarden voor het gebruik maken van een STAP-budget is dat je scholing afrondt met een diploma of certificaat of, bij het ontbreken daarvan, dat je ten minste 80% van de tijd aanwezig was.

Kan ik een EVC-traject aanvragen met een STAP-budget?
Nog niet, in 2022 start de basisvariant van de STAP-budget regeling. Daarna volgt uitbreiding met (onder andere) het toekennen van STAP-budget voor EVC-trajecten.

Welke kosten krijg ik vergoed met het STAP-budget?
Per kalenderjaar krijg je maximaal €1.000,- toegekend. De kosten worden vergoed voor les of cursus, examen en voor verplichte leermiddelen zoals cursusmateriaal en boeken en noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
Overige kosten zoals extra boeken of laptop of ander elektronische apparatuur worden niet vergoed.

Wanneer start een gesubsidieerde scholing?
De aangevraagde scholing waarvoor je subsidie krijgt start tussen de eerste dag van de tweede maand van het tijdvak waar je de subsidie hebt aangevraagd en de laatste dag drie maanden ná het tijdvak. Voorbeeld; je vraag subsidie aan in het tijdvak september-oktober. Dan start je in oktober, of november of december of uiterlijk 31 januari.
 

 

Disclaimer
Deze lijst met veel gestelde vragen is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig is. Kijk voor de meest actuele en volledige informatie altijd ook op de website van de Rijksoverheid.