BIG Herregistratie

Scholing BIG herregistratie

Wanneer je niet aan de werkervaringseis als verpleegkundige voldoet, kun je je toch herregistreren door middel van scholing. Daarvoor ga je een landelijk examen doen dat georganiseerd is via het Consortium Beroepsonderwijs. De herregistratie heeft als doel vast te stellen of je het kennis- en vaardigheidsniveau nog bezit om (opnieuw) in de praktijk aan de slag te kunnen gaan.

ROC Midden Nederland biedt scholing ter voorbereiding van deze herregistratie examens. Meer informatie over de examens vind je hier.

CIBG praktijkstage verpleegkunde
Heeft u van het CIBG te horen gekregen dat u een aanvullende opleiding moet volgen bij een erkende Nederlandse opleidingsinstelling? lees meer ...

Met deze passende scholing ben je uitstekend voorbereid op de examens.

Het examen BIG herregistratie bestaat uit een theorie examen, een praktijk examen verpleegkundige vaardigheden en een mondeling examen klinisch redeneren. Alleen door alle drie examenonderdelen met een voldoende af te sluiten is herregistratie mogelijk.

Wij bieden een cursus aan ter voorbereiding op het examen verpleegkundige vaardigheden en het mondeling examen klinisch redeneren. Deze cursussen zijn afzonderlijk te volgen, maar kunnen ook samen gevolgd worden. 

Verpleegkundige vaardigheden

Je gaat verpleegkundige vaardigheden oefenen. Dat doe je onder toezicht van een ervaren docent verpleegkunde in ons skillslab. Aan de hand van de Vilans protocollen ga je er mee aan de slag en krijg je uitleg.

Online klinisch redeneren

Ter voorbereiding van het mondeling examen klinisch redeneren bieden we een online scholing van drie uur aan waarin vooral tijd besteed wordt aan het oefenen van het klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek.

Het theorie examen

Het theorie examen is digitaal en bestaat uit 60 gesloten vragen, branche breed en gaan over verschillende kennisgebieden. Als uitgangspunt voor het theorie examen is gebruik gemaakt van het kwalificatiedossier ...

Opstart herregistratie BIG

In verband met de coronacrisis was de BIG herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. Inmiddels heeft ministerie van VWS de herregistratie weer geopend. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar een van onze accountmanagers.

Disclaimer

ROC Midden Nederland biedt alleen de scholing ter voorbereiding van het examen BIG Herregistratie. De daadwerkelijke examinering wordt gedaan door de MBO-raad.

Meer informatie?