Studenten Verpleegkunde op stageplek

Zij-instroomtraject Verpleegkundige - bbl

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs
  • Versnellen tijdens je opleiding

Deze opleiding is er ook als:

Lerend werken als verpleegkundige

Op deze opleiding voor zij-instromers leer je te werken in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. Je gaat daar aan het werk als verpleegkundige. 

Is Verpleegkundige (zij-instroomtraject) iets voor jou?

De opleiding Verpleegkundige past bij je als je: 

  • Zelfstandig bent, weet wat je wilt en zelfvertrouwen hebt.
  • Graag iets wilt betekenen voor een ander. 
  • Het prima vindt om buiten kantooruren te werken.
  • Interesse hebt in zorgtechnologie. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

2,5-3 jaar / Versnellen tijdens je opleiding

Crebonummer en naam

  • 25655 Mbo-Verpleegkundige

Startdatum

Augustus 2024

Kosten

€ 715,-

Resultaat

  • MBO-diploma

Het werk van een verpleegkundige

Als verpleegkundige kun je aan de slag bij verschillende zorgorganisaties. Je geeft mensen hun dagelijkse zorg, bijvoorbeeld medicijnen toedienen, wonden verzorgen en helpen bij de persoonlijke verzorging. 
Jij voert op basis van een verpleegplan de verpleegkundige zorg uit en gaat professioneel om met crisissituaties en onverwachte gebeurtenissen. Je begeleidt zorgvragers en hun familie op (psycho)sociaal en maatschappelijk gebied en ondersteunt hen bij het krijgen van meer grip op hun leven. Ook geef je ze voorlichting, advies en instructies.

Inhoud van de opleiding Verpleegkundige (zij-instroomtraject)

Tijdens deze bbl-opleiding ga je 1 dag in de week naar school en werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk. De opleiding bestaat uit beroepsthema's die je voorbereiden op je werk als verpleegkundige en de examens. Je werkt dan aan verschillende onderwerpen. 

Daarnaast kies je de keuzedelen die jij nodig hebt om de lesstof verder te verwerken.  Na een periode van 9 weken sluit je een beroepsthema af met een eindopdracht. Een examen gaat over meerdere beroepsthema’s en maak je altijd in de praktijk en op school.

Werkend leren

Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten, heb je een baan nodig van 24 uur in de week, bij een erkend leerwerkbedrijf. Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute noemen we de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

In het bedrijf waar je gaat werken of al werkzaam bent, voer je opdrachten uit die horen bij je opleiding. Je werkbegeleider in de praktijk ondersteunt je in het leren op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en doe je examens in de praktijk. Het college onderhoudt contact met je begeleider in de praktijk. Wij werken intensief samen met veel zorginstellingen in de regio’s Amersfoort en Utrecht. 

Wat kun je na de opleiding Verpleegkundige?

Na je opleiding kan je jezelf inschrijven in het BIG-register en mag je de titel ‘Verpleegkundige’ voeren. Je bent dan bevoegd om in alle branches te werken. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Wil je verder leren na je opleiding? Met het diploma Verpleegkundige kun je je verder specialiseren in het beroep of doorstromen naar het hbo.