training Verpleegkundige Vaardigheden

BIG Herregistratie: combinatie Klinisch Redeneren en Verpleegkundige vaardigheden

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs
 • STAP-budget

Combinatie scholing BIG

In het kader van BIG Herregistratie bieden we de scholing Klinisch Redeneren en de training Verpleegkundige Vaardigheden apart van elkaar aan. Maar je kunt je ook aanmelden voor de combinatie van beide en daarvoor het STAP-budget aanvragen.

STAP-opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

6 maart 2023

Kosten

€ 350,-

Klinisch Redeneren

Ter voorbereiding van het mondeling examen klinisch redeneren bieden we een online scholing van drie uur aan waarin vooral tijd besteed wordt aan het oefenen aan de hand van casuïstiek.

Je bereidt je op dit onderdeel voor aan de hand van het PAN-Model en het zakboekje van het klinisch redeneren. Tijdens de scholing wordt kort de theorie herhaald en is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarna wordt er in geoefend in het klinisch redeneren aan de hand van branche specifieke casuïstiek.

Je moet als verpleegkundige tijdens het mondeling examen klinisch redeneren kunnen aantonen dat je:

 • een verpleegkundige diagnose kan stellen en weet welke benodigde verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding, volgens protocollen en richtlijnen nodig is;
 • tijdig veranderingen in de gezondheidstoestand kan signaleren en verantwoordt welke passende actie, teneinde het herstel te bespoedigen c.q. het risico op verergering van ziekte te verminderen wordt ingezet.

De scholing is maandag 3 april 2023 van 18.30 - 21.30 uur.

Verpleegkundige Vaardigheden

Op één avond (18.30 - 21.30 uur) oefen je vaardigheden onder toezicht van een ervaren verpleegkundige in ons skills lab. Aan de hand van de Vilans protocollen kun je zelfstandig aan de slag en uitleg vragen waar wenselijk.

Inhoud scholing 

Als verpleegkundige voer je verpleegkundige vaardigheden uit op basis van de bevoegdheid zoals beschreven in de Wet BIG. De belangrijkste voorwaarde waaraan altijd voldaan moet worden, is dat je als uitvoerder bekwaam bent. Bekwaam betekent dat je op het moment van de handeling de nodige kennis en vaardigheid bezit. Of te wel; je bent als verpleegkundige verantwoordelijk en aansprakelijk voor je handelen.

De MBO raad examineert vaardigheden die voldoende representatief zijn voor de betreffende branche. Je laat door de uitvoering van een verpleegtechnische en een voorbehouden handeling zien dat je werkt volgens de bekwaamheidseisen. Een rekenopdracht maakt deel uit van dit examenonderdeel, waarbij je tijdens dit examen éénmaal een herkansing kan krijgen voor de rekenopdracht. Onderstaande zijn de te examineren vaardigheden (conform de Vilans protocollen).

 • Hechtingen of tampons verwijderen
 • Subcutaan en intramusculair injecteren
 • Inbrengen perifere canule voorinfuus (toedieningssysteem)
 • Vloeistoffen toedienen via centraal (perifeer)infuus
 • Een maagsonde inbrengen
 • Toedienen sondevoeding
 • Supra-pubische katheter verzorgen
 • Inbrengen subcutane canule (insuflon)
 • Medicatie toedienen via subcutane canule
 • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen
 • Katheteriseren van de blaas bij mannen
 • Blaasspoelen uitvoeren

De training is maandag 6 maart 2023 van 18.30 - 21.30 uur.

STAP-budget

Wil je meer weten over het aanvragen van het Stap-budget? Kijk dan op onze pagina Stap-budget.